tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

TERMINY** EGZAMINÓW F-gazowych dla chłodników i operatorów instalacji:

 

Egzamin w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU* F GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego

  • 7 marzec 2022 r.
  • 9 maj 2022 r.
  • 12 wrzesień 2022 r.
  • 14 listopad 2022 r.

 

Koszt: 400 zł (netto)***

Miejsce: IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na e-mail: magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567, z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284), funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby.