tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

TERMINY** EGZAMINÓW F-gazowych dla chłodników i operatorów instalacji:

 

Egzamin w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU* F GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego

  • 27 stycznia 2020 r.

  • 3 marca 2020 r.

  • 11 maja 2020 r.

  • 7 września 2020 r.

  • 2 listopada 2020 r.

 

Koszt: 400 zł (netto)***

Miejsce: IBPRS Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email: magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin egzaminu zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby.