tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Międzyzakładowa Grupa ds. Prawa Paszowego i Żywnościowego

p. o. Kierownik
dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

tel. +48 22 606 38 76; 605 785 270
e-mail: renata.jedrzejczak@ibprs.pl

Zakres działalności:

  • Bieżąca analiza i ewidencjonowanie informacji dot. zmian w prawie paszowym i żywnościowym
  • Analiza wpływu zmian legislacyjnych na sektor rolno-żywnościowy
  • Wskazanie i identyfikacja nowych kierunków badawczych i zmian w zakresie działalności usługowej instytutu wynikających ze zmian legislacyjnych
  • Koordynacja współpracy instytutu z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
  • Systematyczna współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się tematyką prawa paszowego i żywnościowego