tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Konkurs na Doktoranta – rekrutacja dodatkowa do Szkoły Doktorskiej

„AgroBioTech PhD” w Warszawie

Pozyskanie doktoranta w ramach OPUS-23, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

  • termin rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej – 01.05.2024 r.
  • rok akademicki 2023-24 (drugi semestr)

Temat konkursowy:

„Fizjologiczne i molekularne podłoże reakcji na chłód w korzeniach roślin C4: kukurydzy (Zea mays L.) i sorgo (Sorghum bicolor)

Kandydaci na promotorów: dr hab. prof. IHAR-PIB Agnieszka Niedziela, promotor pomocniczy: dr Anna Bilska-Kos

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów to 15.04.2024 r.

Doktorant zobowiązany będzie do wypełniania zadań słuchacza Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD https://agrobiotech.edu.pl/ oraz zadań badawczych przewidzianych w projekcie NCN OPUS 23: „Rola akwaporyn w odpowiedzi na chłód w korzeniach roślin C4: kukurydzy (Zea mays L.) i sorga (Sorghum bicolor)”, kierowanym przez dr Anna Bilską-Kos z IHAR-PIB w Radzikowie.

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie finansowane z grantu NCN.  

Oczekiwania wobec doktoranta:

  • Ukończone studia magisterskie na kierunku rolnictwo, biologia, biotechnologia lub na kierunkach pokrewnych,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na dobrą komunikację w mowie i piśmie,
  • Znajomość narzędzi Microsoft Office,
  • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych (mile widziana znajomość TEM) oraz testów statystycznych,
  • Silna motywacja do pracy badawczej, własnego rozwoju naukowego oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
  • Zaangażowanie, sumienność oraz dyspozycyjność do pracy w niestandardowych godzinach wynikających z zaplanowanych doświadczeń.
  • Gotowość do podróży służbowych.

Nazwa i miejsce jednostki, w której realizowany będzie doktorat: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Kandydaci powinni przesłać wymagane dokumenty zgodnie z wymaganiami formalnymi procesu rekrutacji na adres Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” (pocztą tradycyjną lub osobiście oraz elektronicznie na adres: sekretariat@agrobiotech.edu.pl lub rekrutacja@agrobiotech.edu.pl).

Opis procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”: wymagania formalne dla kandydatów wraz z listą wymaganych dokumentów zawarte są na stronie: https://agrobiotech.edu.pl/rekrutacja/#sekcja5