tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Oferta pracy

Stanowisko: stażysta / specjalista ds. jakości

Główne obowiązki:

 • współpraca przy organizowaniu auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • współudział przy nadzorowaniu realizacji działań korygujących, doskonalących, prac niezgodnych z wymaganiami oraz odstępstw;
 • współpraca przy opracowywaniu dokumentów systemu zarządzania;
 • prowadzenie wykazów dokumentów systemu zarządzania;
 • przekazywanie pism, dokumentów do jednostek organizacyjnych Instytutu;
 • współudział przy przygotowywaniu wniosków do PCA;
 • śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej PCA, PKN, GUM;
 • wprowadzanie danych do systemu POLON;
 • przestrzeganie przepisów ogólnie obowiązujących oraz regulaminów i przepisów wewnętrznych Instytutu, w tym postanowień dokumentów systemu zarządzania opracowanych wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe (np. technologia żywności, chemia, żywienie człowieka);
 • podstawowa znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność redagowania tekstów urzędowych, dokumentów systemu zarządzania;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy;
 • odpowiedzialny stosunek do pracy.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego w laboratorium;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 1. Pracę w jednostce badawczo-rozwojowej posiadającej akredytację.
 2. Umowę o pracę.
 3. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 4. Ubezpieczenie grupowe.

Prosimy o złożenie cv i listu motywacyjnego do IBPRS-PIB do dnia 02.11.2021 r.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych – tel. (0 22) 606 36 87; kadry@ibprs.pl