tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zamieszcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o którym mowa w art. 138o ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36
DA.22.13.2020.DA

Data ogłoszenia: 17.07.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w obiekcie w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 23.07.2020 r. godz. 14:00

 

Więcej informacji na stronie BIP >>>