tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. 72 nr 3

 

SPIS TREŚCI

 

Wyniki oceny jakościowej mięsa wieprzowego o zróżnicowanej kruchości
Bocian M., Jankowiak H., Kapelański W., Reszka P., Szafrańska M.
Rozdział 1

Ocena zróżnicowania wybranych cech jakościowych szynki i polędwicy
Duma-Kocan P., Głodek E., Rudy M., Gil M.
Rozdział 2

Badania metapopulacyjne wybranych fermentowanych produktów pochodzenia roślinnego
Ratajczak K., Piotrowska-Cyplik A., Myszka K.
Rozdział 3

Badania przechowalnicze liofilizatów szczepów bakterii fermentacji mlekowej, stosowanych w produkcji biopreparatów do kiszenia pasz i probiotyków dla zwierząt. Część 1.
Miecznikowski A.
Rozdział 4

Karmel a kształtowanie brązowej barwy żywności
Jarosławski L., Zielonka R.
Rozdział 5

Alergeny pokarmowe a bezpieczeństwo konsumenta
Makała H.
Rozdział 6

Informacje dla autorów
Rozdział 7

Redakcja
Rozdział 8