tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 zatrudni osoby na stanowisko:

Kierownik Działu / Specjalista ds. projektów

w Dziale Koordynacji Badań Informacji Naukowej i Marketingu

Termin składania ofert: 10.01.2022 r.  

Opis stanowiska:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Działu Koordynacji Badań, Informacji Naukowej
  i Marketingu, w tym:
 • organizacja, koordynacja oraz kontrola przebiegu prac związanych z planowaniem badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych Instytutu oraz wynikającą z nich sprawozdawczość;
 • sporządzanie umów i aneksów przy współpracy z przemysłem.
 1. Współpraca w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz Instytutu z innymi jednostkami naukowymi i przemysłem oraz MRiRW, MEiN, NCBR, NCN, OPI-PIB, KOWR, ARiMR.
 2. Bieżące informowanie Zakładów merytorycznych Instytutu o możliwościach aplikowania
  w konkursach o przyznanie środków finansowych na realizację projektów krajowych i międzynarodowych.
 3. Zapewnienie Zakładom merytorycznym Instytutu wsparcia w zakresie przygotowania projektów badawczych, inwestycyjnych, szkoleniowych i innych, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.
 4. Obsługa formalno-finansowa projektów realizowanych w IBPRS-PIB (przy współpracy z Zakładami merytorycznymi i Działem Finansowo-Księgowym).
 5. Prowadzenie dokumentacji projektów w sposób zgodny z przepisami i zasadami poszczególnych programów i konkursów.
 6. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań i dyscypliną pracy.
 7. Opracowywanie corocznie „Planu badań naukowych i prac rozwojowych” oraz rocznego „Sprawozdania z działalności Instytutu”.
 8. Koordynacja w zakresie konferencji, seminariów i szkoleń z Zakładami merytorycznymi w Instytucie: przekazywanie przychodzącej korespondencji o szkoleniach, seminariach, sympozjach, konferencjach, kursach i obsługa organizacyjno-formalna osób biorących udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych.
 9. Przygotowywanie jednostki naukowej do parametryzacji, obsługa i koordynowanie systemu POL-on, PBN, SEDN (funkcja administratora).
 10. Uruchamianie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących wynikających z bieżącej działalności Działu.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • doświadczenie na stanowisku Kierowniczym lub równoważnym;
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników;
 • zdolność realizacji wielu zadań jednocześnie;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu;
 • systematyczność, sumienność i skrupulatność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość tematyki dotacji unijnych;
 • biegła obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • dobra lokalizacja;
 • rozwój, szkolenia;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • cv / list motywacyjny;
 • podanie o pracę do Dyrektora Instytutu;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zg. ze wzorem MRPiPS);
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne wraz z CV zawierającym następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

prosimy składać/przesyłać do dnia 31.12.2021 r. z dopiskiem „specjalista – DI”:

Kontakt:

Sekretariat IBPRS-PIB
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: ibprs@ibprs.pl

lub

Dział Spraw Pracowniczych IBPRS-PIB
tel. +48 22 606 36 87
e-mail: kadry@ibprs.pl