tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 zatrudni osoby na stanowisko:

Specjalisty / Starszego specjalisty ds. rozliczania projektów krajowych i międzynarodowych

w Dziale Koordynacji Badań Informacji Naukowej i Marketingu

Termin składania ofert: 10.01.2022 r.  

Opis stanowiska:

Prowadzenie dokumentacji projektów w sposób zgodny z przepisami i zasadami poszczególnych programów, w tym:

 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
 • terminowe przygotowywanie zestawień dokumentów, raportów okresowych i końcowych, wniosków o płatność;
 • weryfikacja opisywanych dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności
  i zgodności z projektem;
 • archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów;
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji oraz analizowanie postępu finansowego realizacji projektów;
 • analiza przepisów prawnych na potrzeby realizacji projektów;
 • bieżąca współpraca z księgowością;
 • kontakt z instytucjami pośredniczącymi w zakresie rozliczeń finansowych;

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość tematyki dotacji krajowych i unijnych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu;
 • systematyczność, sumienność i skrupulatność;
 • zdolność analitycznego myślenia;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach naukowo-badawczych;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • dobra lokalizacja;
 • rozwój, szkolenia;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • cv / list motywacyjny;
 • podanie o pracę do Dyrektora Instytutu;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zg. ze wzorem MRPiPS);
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne wraz z CV zawierającym następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 prosimy składać/przesyłać do dnia 31.12.2021 r. z dopiskiem „specjalista – DI”:

Kontakt:

Sekretariat IBPRS-PIB
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: ibprs@ibprs.pl

lub

Dział Spraw Pracowniczych IBPRS-PIB
tel. +48 22 606 36 87
e-mail: kadry@ibprs.pl