tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie w przewodzie pokarmowym człowieka

Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie w przewodzie pokarmowym człowieka

Rodzaj projektu:Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków budżetu Państwa Nazwa programu:Iuventus Plus Nazwa projektu:„Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników...