tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na

Dostawę zamrażarki niskotemperaturowej o temperaturze mrożenia do -86°C dla Zakładu Mikrobiologii
DA.22.11.2020.ZM

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 554623-N-2020
Data ogłoszenia: 26.06.2020 r.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej o temperaturze mrożenia do -86°C dla Zakładu Mikrobiologii zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 09.07.2020 r. godz. 10:00

Miejsce: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, 02-532 Warszawa, Rakowiecka 36, I p. pok. 134 –  Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu:  08:00-15:00

 

Więcej informacji na stronie BIP >>>