tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na

 

Dostawę nowego, nieużywanego systemu następnej generacji
wraz z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu
z pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów startowych

DA.22.2.2020.ZM

 

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 057-135323

Data ogłoszenia: 17.03.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów startowych w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

  1. Część I – Sekwenator następnej generacji z zestawem dedykowanych odczynników oraz szkoleniem aplikacyjnym;
  2. Część II – Moduł niezbędny do kompleksowej oceny jakości bibliotek DNA do sekwencjonowania genomowego następnej generacji;
  3. Część III – Zestaw modułów zapewniających kompleksową funkcjonalność systemu do sekwencjonowania następnej generacji;
  4. Część IV – Zestaw modułów do przygotowania bibliotek DNA do sekwencjonowania następnej generacji;
  5. Część V – „Tworzywa sztuczne” – zestaw materiałów zużywalnych umożliwiających sekwencjonowanie następnej generacji;
  6. Część VI – Odczynniki do biologii molekularnej.

 

 Termin i miejsce składania ofert:

 

Termin: 22.04.2020 r. godzina 10:00  27.04.2020 r. godzina 10:00  30.04.2020 r. godzina 10:00

Miejsce: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, 02-532 Warszawa, Rakowiecka 36, I p. pok. 134 –  Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu:  08:00-15:00

 

Więcej informacji na stronie BIP >>