tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Sekwencjonowanie produktu PCR

DA.22.32.2022.ZM

 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294012/01

Data ogłoszenia: 05.08.2022 r.

Identyfikator postępowania miniPortal: 661bce5b-199f-4d81-a568-4d6710494e88

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sekwencjonowania produktu PCR obejmującego przygotowanie reakcji z użyciem starterów dostarczonych przez Zamawiającego oraz oczyszczenie produktu PCR z nadmiaru starterów i/lub dNTpów pozostałych po reakcji PCR.

CPV: 7310000-3 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>