tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na

 

Dostawę mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16

DA.22.7.2020.ZG

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 548000-N-2020
Data ogłoszenia: 05.06.2020 r.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16, w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 15.06.2020 r. godz. 10:00  17.06.2020 r. godz. 10:00   19.06.2020 r. godz. 10:00

Miejsce: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, 02-532 Warszawa, Rakowiecka 36, I p. pok. 134 –  Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu:  08:00-15:00

 

Więcej informacji na stronie BIP >>>