tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Dział Koordynacji Badań, Informacji Naukowej i Marketingu

zatrudni osobę na stanowisko

Specjalisty ds. rozliczania projektów krajowych i międzynarodowych

 

Opis stanowiska:

Prowadzenie dokumentacji projektów w sposób zgodny z przepisami i zasadami poszczególnych programów,
w tym:

 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej
 • terminowe przygotowywanie zestawień dokumentów, raportów okresowych i końcowych, wniosków o płatność
 • weryfikacja opisywanych dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem
 • archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji oraz analizowanie postępu finansowego realizacji projektów
 • analiza przepisów prawnych na potrzeby realizacji projektów
 • bieżąca współpraca z księgowością
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie rozliczeń finansowych.

Wymagania:

 • min. roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość tematyki dotacji unijnych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • biegła obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu
 • systematyczność, sumienność i skrupulatność
 • zdolność analitycznego myślenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą lokalizację
 • rozwój, szkolenia
 • ubezpieczenie grupowe
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
kadry@ibprs.pl

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2020 r.

Dokumenty:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: [ pobierz plik .pdf ]
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: [ pobierz plik .pdf ]