tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 zatrudni osobę na stanowisko

Specjalisty ds. współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

 

 Opis stanowiska:

 • Współpraca z doradztwem rolniczym,
 • Nawiązywanie kontaktów z producentami rolnymi i producentami żywności,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnieniowej Instytutu,
 • Promowanie i wdrażanie rozwiązań naukowych i technologicznych wspierających rozwój rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, produkcji marginalnej, lokalnej
  i ograniczonej,
 • Organizowanie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
 • Współudział w organizacji wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i produkty przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu rolniczym lub pokrewnym (w tym: zootechnika, technika rolnicza, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa, technologia żywności, itp.) oraz ekonomia i socjologia,
 • Doświadczenie w zakresie doradztwa rolniczego,
 • Znajomość procesów technologicznych produkcji żywności,
 • gruntowna znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność i samodzielność podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

CV z listem motywacyjnym wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych proszę wysyłać na niżej podany adres.

 

Osoba do kontaktu:

Dział Spraw Pracowniczych

mgr inż. Iwona Szuba
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: kadry@ibprs.pl

Termin składania ofert:  30 kwietnia 2020 r.

Dokumenty:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: [ pobierz plik .pdf ]
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: [ pobierz plik .pdf ]