tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

 

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

zatrudni osobę na stanowisko:

SPECJALISTY ds. ZAOPATRZENIA / 2 etaty

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata:

Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z realizacją zamówień dot. dostaw, usług oraz robót budowlanych do 130 000 PLN,  w szczególności:

 • przyjmowanie i realizacja wniosków o realizację zamówień do 130 000,00 PLN z komórek organizacyjnych Instytutu,
 • przyjmowanie i realizacja wniosków dot. wyjazdów służbowych krajowych oraz zagranicznych do 130 000,00 PLN z komórek organizacyjnych Instytutu,
 • wycena wniosków zamówień, zbieranie ofert, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz negocjacji cenowych z wykonawcami,
 • kompletowanie oraz rozliczanie faktur,
 • archiwizacja dokumentów dot. zamówień do 130 000,00 PLN (wnioski, oferty, zamówienia, zlecenia, umowy, faktury),
 • przygotowywanie rocznych zestawień zakupów,
 • przekazywanie zakupionych materiałów i sprzętu do komórek organizacyjnych Instytutu,
 • prowadzenie rejestru zamówień,
 • obsługa systemu elektronicznych zamówień wewnętrznych,
 • przestrzeganie obowiązujących zasad i regulaminów w zakresie postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej 130.000,00 PLN.

 

Wymagania

 • dobra znajomość pracy z komputerem i systemami informatycznymi, w szczególności Pakietu Office (Word, Excel)
 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • umiejętność pracy w zespole oraz pozytywne nastawienie
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zaangażowanie, systematyczność i skrupulatność
 • skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań

 

Mile widziane

znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobrą lokalizację
 • rozwój, szkolenia
 • ubezpieczenie grupowe
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Benefity

 • opieka medyczna
 • parking dla pracowników
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju

 

Kontakt:

Podanie wraz z CV (zawierającym dołączoną klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji), proszę złożyć na podany poniżej adres e-mail lub pocztą z dopiskiem „specjalista ds. zaopatrzenia”:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
tel. +48 22 606 36 87

kadry@ibprs.pl 

 

 Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po miesiącu od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.