tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Informacja o szkoleniach dla rzeczoznawców klasyfikacji tusz wieprzowych wołowych w systemie EUROP

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego organizuje szkolenie z zakresu klasyfikacji tusz w systemie EUROP w następujących terminach:

Tusze wieprzowe

18-19.11.2020 Poznań

 

Koszt szkolenia 700 zł netto i obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, posiłek w trakcie zajęć, kitle jednorazowe oraz kawę i herbatę.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r., poz. 398, z późn. zm.).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na rok 2020 rok wynosi 245,91 zł.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnione, załączone zgłoszenie na szkolenie (Karta Zgłoszeniowa), na adres e-mail: surowce.poznan@ibprs.pl, lub faxem: 61 830 52 41.

Po przesłaniu zgłoszeń zostaną Państwu przekazane dalsze, szczegółowe informacje.

Ewentualnych informacji uzupełniających udzieli: Krzysztof Powałowski, tel. 607-275-700.