tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Informacja o szkoleniach dla rzeczoznawców klasyfikacji tusz wieprzowych wołowych w systemie EUROP

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego organizuje szkolenie z zakresu klasyfikacji tusz w systemie EUROP w następujących terminach:

Tusze wieprzowe

22-23.02.2022 Poznań
09-10.03.2022 Tuchola     
23-24.03.2022 Radom
06-07.04.2022 Niestum
13-14.06.2022 Poznań
12-13.09.2022 Poznań

 

Tusze wołowe

02-03.03.2022     Biskupiec
19-20.09.2022 Czersk

 

Koszt szkolenia 750 zł netto i obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, posiłek w trakcie zajęć, kitle jednorazowe oraz kawę i herbatę.

Po szkoleniu odbędzie się będzie egzamin państwowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r., poz. 398, z późn. zm.).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na rok 2022 wynosi ok. 300 zł .

.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnione, załączone zgłoszenie na szkolenie (Karta Zgłoszeniowa), na adres e-mail: surowce.poznan@ibprs.pl,

          

Po przesłaniu zgłoszeń zostaną Państwu przekazane dalsze, szczegółowe informacje.

Ewentualnych informacji uzupełniających udzieli: Krzysztof Powałowski – tel.  607 275 700.