tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

TERMINARZ na 2020 r.
SZKOLEŃ i EGZAMINÓW F-gazowych

prowadzonych przez Pracownię Chłodnictwa i Ochrony Środowiska
w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS w Łodzi

dla chłodników i operatorów instalacji:

w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU* F GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego. 2 dni szkolenia + 1 dzień egzaminu. EGZAMIN prowadzi inny Ośrodek Egzaminacyjny w siedzibie IBPRS w Łodzi.

 • 28-30 stycznia
 • 18-20 lutego
 • 10-12 marca
 • 21-23 kwietnia
 • 12-14 maja
 • 16-18 czerwca
 • 8-10 września
 • 6-8 października
 • 3-5 listopada
 • 8-10 grudnia

Koszt***: SZKOLENIE – 950 zł (netto)*** (płatne na konto IBPRS)

EGZAMIN – 400 zł (netto) (płatne na konto Ośrodka Egzaminacyjnego)

Miejsce: IBPRS Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

                Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email: magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.