tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

TERMINARZ*
SZKOLEŃ i EGZAMINÓW F-gazowych

prowadzonych przez Pracownię Chłodnictwa i Ochrony Środowiska
w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB w Łodzi

dla chłodników i operatorów instalacji:

w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU* F GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego. 2 dni szkolenia + 1 dzień egzaminu. EGZAMIN prowadzi inny Ośrodek Egzaminacyjny w siedzibie IBPRS-PIB w Łodzi.

  • 1-3 luty 2022 r.
  • 8-10 marzec 2022 r.
  • 5-7 kwiecień 2022 r.
  • 10-12 maj 2022 r.
  • 7-9 czerwiec 2022 r.
  • 13-15 wrzesień 2022 r.
  • 11-13 październik 2022 r.
  • 15-17 listopad 2022 r.

 

Koszt***: SZKOLENIE – 950 zł (netto)*** (płatne na konto IBPRS-PIB)

EGZAMIN – 400 zł (netto) (płatne na konto Ośrodka Egzaminacyjnego)

Miejsce: IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

                Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email: magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567, z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284), funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.