tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szkolenia z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP w 2023 roku

 

Informujemy Państwa że najbliższe szkolenia z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP zakończone egzaminem państwowym będą organizowane w następujących terminach

 

Szkolenie wieprzowe

  • Poznań (woj. wielkopolskie) – 21-23 lutego 2023 r.

  • Tuchola (woj. kujawsko – pomorskie) – 8-10 marca 2023 r.

 

 

Szkolenie wołowe

  • Kosów Lacki (woj. mazowieckie) –  22-24 marca 2023 r.

 

 

Koszt szkolenia 750 zł netto (+23 % VAT) i obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, posiłek w trakcie zajęć, kitle jednorazowe oraz kawę i herbatę.

 

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r., poz. 398, z późn. zm.).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na rok 2023 ustalona będzie po 15.02.2023 r..

 

Kolejność postępowania przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa Pracownika w szkoleniu zakończonym egzaminem:

 

Krok 1.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnione, załączone zgłoszenie na szkolenie (Karta zgłoszeniowa szkolenie), na adres e-mail: surowce.poznan@ibprs.pl,

 

Krok 2.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego jest wypełnienie i przesłanie załączonego, dodatkowego zgłoszenia na egzamin (Zgłoszenie na egzamin IJHARS)

Proszę wysłać do WIJHARS, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata .

 

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do szkolenia i egzaminu jest wysłanie obu zgłoszeń (krok 1 i krok 2).

 

Po przesłaniu Karty zgłoszenia na szkolenia zostaną Państwu przekazane dalsze, szczegółowe informacje.

 

Ewentualnych informacji uzupełniających udzieli: Krzysztof Powałowski  tel. 607-275-700