tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 25 stycznia br. przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu realizowanego w ramach programu Horyzont Europa – WHEATBIOME – Unravelling the Potential of the Wheat Microbiome for the Development of Healthier, More Sustainable and Resilient Wheat-derived Food & Feed Products. Projekt ma na celu promowanie zdrowych i zrównoważonych systemów żywnościowych poprzez ochronę gleby, upraw, a także paszy i żywności pochodzenia roślinnego za pomocą mikroorganizmów.

Spotkanie inauguracyjne zostało zorganizowane na Uniwersytecie w Porto i zgromadziło przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektu. IBPRS-PIB był reprezentowany przez dr. inż. Łukasza Woźniaka z Zakładu Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności, który jest Koordynatorem Pakietu Roboczego 5 w ramach projektu WHEATBIOME. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor IBPRS-PIB,  Prof. Artur Świergiel oraz Agata Wierzbińska, koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

Podczas spotkania inauguracyjnego przedstawiono ogólny zarys projektu WHEATBIOME (jego zakres, cele, przebieg realizacji). Przedstawiciel Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) przybliżył uczestnikom wytyczne, a także wymogi administracyjno-prawne KE obowiązujące przy realizacji projektów unijnych. Koordynatorzy wszystkich 8 pakietów roboczych zaprezentowali ich główne cele i oczekiwane rezultaty, omówiono też kolejne kroki i przyszłe działania dotyczące realizacji projektu. Pakiet roboczy nr 5, koordynowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, został zaprezentowany przez dr. inż. Łukasza Woźniaka.