tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zaproszenie na Bezpłatne Szkolenie dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych – KSOW 2019

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w ramach operacji pt.: „Produkcja bezpiecznej zdrowotnie żywności w gospodarstwach rolniczych w aspekcie rozwoju rolniczego handlu detalicznego” do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 organizuje bezpłatne szkolenie (bez kosztów dojazdu) dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych.

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 03-04.07.2019 r., natomiast kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone w Warszawie w dniach 18-19.09.2019 r., liczba osób ograniczona na każdy termin.

Szkolenie zaplanowane jest dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych, z ośrodków na terenie całej Polski.

W związku z powyższym prosimy o delegowanie pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych z zakresu przetwórstwa i dystrybucji wyprodukowanej żywności na szkolenie. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywości przetworzonej oraz jej dystrybucji przez rolników w aspekcie rozwoju rolniczego handlu detalicznego. Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez pracowników naukowych IBPRS.

Informacja o planowanym szkoleniu w podanych terminach jest zamieszczona również na stronie internetowej IBPRS.

Poniżej załączamy pismo przewodnie wraz z załącznikami: ramowy program oraz kartę uczestnictwa w szkoleniu, którą prosimy pilnie odesłać na adres IBPRS z dopiskiem szkolenie_KSOW_2019 lub drogą mailową na adres e-mail justyna.ruszczak@ibprs.pl. Oryginał zgłoszenia przy wysłaniu pocztą elektroniczną prosimy przekazać podczas szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zaproszenie na Szkolenie Bezpłatne

Ramowy program szkolenia