tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do złożenia oferty na:

Konserwację dźwigu towarowego z obsługą awarii
w budynku IBPRS-PIB przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 w Łodzi

DA.210.11.2022.ZT

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dźwigu towarowego z obsługą awarii w budynku IBPRS-PIB przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 w Łodzi. Przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV. Zapytania ofertowego – Opisie przedmiotu zamówienia

kody CPV: 5075000-7  Usługi w zakresie konserwacji wind

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Ofertę należy przesłać do dnia 03.08.2022 r. do godz. 14:00  08.08.2022 r. do godz. 12:00
  2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@ibprs.pl

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>