tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Technologia preparatów pochodzenia drożdżowego

1. Preparaty pochodzenia drożdżowego stosuje się jako:

 • dodatki smakowo-zapachowe,
 • intensyfikatory smaku,
 • dodatki odżywcze,
 • komponenty odżywek,
 • preparaty odżywcze dla zwierząt hodowlanych,
 • preparaty farmaceutyczne,
 • komponenty kosmetyków,
 • modulatory cech funkcjonalnych żywności,
 • składniki wzbogacające żywność w aminokwasy, witaminy i mikroelementy.

2. W przemyśle spożywczym stosuje się następujące preparaty pochodzenia drożdżowego:

 • Ekstrakty drożdżowe – przy produkcji koncentratów spożywczych, mieszanek przyprawowych, przekąsek, wędlin, żywności gotowej do spożycia oraz “żywności specjalnego przeznaczenia”.
 • Izolaty i hydrolizaty białek drożdży – jako składniki odżywek dla sportowców i rekonwalescentów oraz dodatki modulujące cechy funkcjonalne i wzbogacające żywność.
 • Drożdże autolizowane – do produkcji koncentratów spożywczych, przekąsek, jako dodatki funkcjonalne do żywności oraz jako składnik podłoży mikrobiologicznych.
 • Glukan – jako składnik żywności funkcjonalnej, parafarmaceutyk, oraz jako składnik powlekający i zagęszczający.
 • Bioemulgator – do produkcji majonezów, sosów sałatkowych, wędlin, pieczywa.

3. Nasza oferta:

Zakład Technologii Fermentacji Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego od pięciu lat prowadzi badania naukowe z zakresu otrzymywania oraz kompleksowej oceny preparatów pochodzenia drożdżowego do celów:

 • spożywczych,
 • farmaceutycznych,
 • kosmetycznych,
 • paszowych.

Do ich otrzymywania używane są drożdże piekarskie, jak również poprodukcyjne drożdże piwowarskie.

4. Zakład jest przygotowany do współpracy w zakresie opracowywania technologii następujących preparatów pochodzenia drożdżowego:

 • ekstraktów,
 • autolizowanych drożdży,
 • izolatów białkowych,
 • hydrolizatów białkowych,
 • bioemulgatorów,
 • glukanów,
 • mannanów.

5. Wykonujemy na zlecenie usługi laboratoryjne w zakresie:

a) analizy zawartości:

 • białka,
 • kwasów nukleinowych,
 • cukrów,
 • tłuszczu,
 • witamin,
 • suchej masy,
 • popiołu.

b) oceny fizykochemicznej:

 • chromatograficznej,
 • elektroforetycznej.

c) oceny własności funkcjonalnych:

 • rozpuszczalności,
 • zdolności wiązania wody,
 • zdolności wiązania tłuszczu,
 • zdolności pianotwórczych,
 • zdolności emulgujących,
 • lepkości.

d) oceny wartości żywieniowej

e) oceny sensorycznej

Chcesz wiedzieć więcej?