tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Historia Zakładu Koncentratów Spożywczych
i Produktów Skrobiowych w Poznaniu

1947 utworzenie Działu Kontroli Technicznej (DKT) w Centralnym Zarządzie Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu

1950 utworzenie Laboratorium Badawczego, przy Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych AMINO

1955 przekształcenie DKT w Laboratorium Badawczo-Kontrolne Przemysłu Ziemniaczanego

1956 powołanie Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego (CLPZ)

1959 utworzenie Laboratorium Naukowo-Badawczego Przemysłu Koncentratów Spożywczych

1962 powołanie Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych (CLPKS)

2003 przyłączenie CLPKS do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie – IBPRS
i przekształcenie w Oddział Koncentratów Spożywczych IBPRS w Poznaniu

2008 przyłączenie CLPZ do IBPRS, włączenie w strukturę Oddziału w Poznaniu i utworzenie Oddziału
Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu (OK IBPRS)

2014 przekształcenie OK IBPRS w Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu
(ZK IBPRS)

Chcesz wiedzieć więcej?