tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska

posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 553
potwierdzający spełnianie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szczegółowe informacje:

Struktura Laboratorium w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu:
ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

Kierownik Laboratorium / Kierownik Zespołu A  (analizy metod instrumentalnych)
Kierownik ds. Jakości
mgr inż. Urszula Siekierko
tel. 22 509 70 32
e-mail: urszula.siekierko@ibprs.pl

 

W laboratorium dążymy do wysokiego poziomu jakości badań, a przez to wysokiego poziomu usług świadczonych Klientom. W związku z tym ustanowiono, wdrożono i udokumentowano system zarządzania oraz kompetencji technicznych Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska wykonuje badania surowców rolnych i produktów rolno-spożywczych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz świadczy usługi laboratoryjne  na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

 

Chcesz wiedzieć więcej?