tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • Polski

Food Quality Department

is located in Łódź at Al. Marshal J. Piłsudskiego 84 and is an accredited Research Laboratory. The department (until 2008, the Central Research and Development Center of the Gastronomic and Food Industry) as one of the first in Poland, obtained the PCA accreditation in 1998. Accreditation covers microbiological and chemical tests of food and water as well as sensory tests of food. Currently 16 people are employed at the Food Quality Department, including 2 in scientific positions.

Head of Department

dr Beata Bartodziejska
tel. +48 42 636 55 72
e-mail: beata.bartodziejska@ibprs.pl

Address

Food Quality Department
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
tel. (+48) 42 636 92 11
(+48) 42 674 64 14
fax. (+48) 42 636 99 21
(+48) 42 674 81 24
e-mail: zj@ibprs.pl

Department Structure

Manager:
dr Beata Bartodziejska
tel. (+48) 42 636 55 72
e-mail: beata.bartodziejska@ibprs.pl

Department structure diagram:
PMMicrobiology Laboratory
PF – Physicochemical and Sensory Analyzes Laboratory
JZ – Quality officer

Contacts

Nazwisko ImięTyt.SymbolStanowiskoTelefone-mail: @ibprs
Bartodziejska BeatadrZJkierownik zakładu/st. specjalista42 636 55 72, 501 865 915beata.bartodziejska@ibprs.pl
Gajewska Magdalenadr n. med.PFasystent42 674 64 14 wew. 309magdalena.gajewska@ibprs.pl
Gonera TomaszZJrobotnik do prac cięzkich42 674 64 14
Kasperska Agnieszkamgr inż.PFst. specjalista42 674 64 14 wew. 325agnieszka.kasperska@ibprs.pl
Kasprzyk Iwonamgr inż.PFkierownik ds. jakości / starszy specjalista42 674 64 14 wew. 309iwona.kasprzyk@ibprs.pl
Kaźmierczak AgnieszkatechnikPFspecjalista42 636 92 11agnieszka.kazmierczak@ibprs.pl
Krata AgnieszkadrPFspecjalista42 674 64 14 wew. 325agnieszka.krata@ibprs.pl
Krępska Milenamgr inż.PMspecjalista42 674 64 14 wew. 308milena.krepska@ibprs.pl
Kociołek MałgorzataZJspecjalista42 674 64 14 wew. 309malgorzata.kociolek@ibprs.pl
Maciejewska NikolamgrPMmikrobiolog42 674 64 14 wew. 310nikola.smigielska@ibprs.pl
Malinowska MagdalenamgrZJspecjalista42 636 92 11magdalena.malinowska@ibprs.pl
Paziak-Domańska BeatadrPMst. specjalista42 674 64 14 wew. 308beata.paziakdomanska@ibprs.pl
Rybicka Renatamgr inż.PFkierownik pracowni/st. specjalista42 674 64 14 wew. 325renata.rybicka@ibprs.pl
Sęczkowska OlgamgrPFspecjalista42 674 64 14 wew. 325olga.seczkowska@ibprs.pl
Stanisławska AnnamgrPMst. specjalista42 674 64 14 wew. 308anna.stanislawska@ibprs.pl
Szosland-Fałtyn Annadr inż.PMadiunkt, kierownik pracowni42 674 64 14 wew. 310anna.szosland@ibprs.pl

Accreditation

The Food Quality Department performs tests confirmed by the Research Laboratory Accreditation Certificate No. AB 212 issued by the Polish Center for Accreditation

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 212
Wydanie nr 13, Data wydania: 30 lipca 2018 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
zatwierdzająca system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania badań urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego
w ramach Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 sierpnia 2007 r.
na podstawie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2007 r.

Research activity includes:

 • Conducting research, allowing to assess the health safety and quality of raw materials and food products, from the point of view of pollution coming from the environment, and arising during the production and distribution process;
 • studies on the occurrence of biogenic amines in food using modern instrumental methods;
 • development of innovative instrumental methods allowing to mark permitted additives, used in the production of foodstuffs and their impurities;
 • development of methods for the sensory evaluation of conventional and traditional food, including appropriate quality characteristics;
 • development of mathematical models of microbial growth in food;
 • searching for innovative solutions in the microbial culture production technology;
 • development of innovative disinfection methods for the agri-food industry;
 • examination of the biochemical activity of bacterial flora isolated from animal products;
 •   identification and characterization of the psychrophilic microflora present in food;
 • research on bacterial biofilm, characterization of its components, search for methods of removal and prevention of its formation in the food production environment;
 • assessment of selected biological and chemical impurities in plant products;
Up

Research Laboratory Scope of Accreditation AB 212

The decision of the State District Sanitary Inspector in Łódź approving the quality system for the testing of water intended for human consumption

Up

Publications:

Microbiology Laboratory

 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B. Korsak D., Chmiela M. The prevalence of Campylobacter spp. in Polish poultry meat. Polish Journal of Microbiology, 2018, 1, 117-120.
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B. Laskarys J., Chmiela M. Zakażenia Campylobacter– poważny problem higieniczno-epidemiologiczny dwudziestego pierwszego wieku. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2018, 72, 678-685.
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B. Campylobacter jejuni kameleon wśród bakterii- formy morfologiczne Campylobacter jejuni oraz ich patogenność. Kosmos, 2018, 67(3), 591-597.
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domanska B., Korsak D.*, Chmiela M.*: The prevalence of Campylobacter spp. in Polish poultry meat. Pol. J. Microbiol. 2018, 1, 117-120
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Laskarys J.*, Chmiela M.*: Zakażenia Campylobacter– poważny problem higieniczno-epidemiologiczny dwudziestego pierwszego wieku. Postępy Hig. Med. Dośw. 2018, 72,
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B.: Biodezynfekcja bakteriami z rodzaju Lactobacillus jako metoda inaktywacji Campylobacter spp. w mięsie drobiowym. W: XLIX Dni Przemysłu Mięsnego – Zmiany na rynku mięsa oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne – Postęp w  technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 17 maja 2018 r. Warszawa: Wydawn. IBPRS, 2018 s. 72 (plakat)
 • Matusiak A.*, Szosland-Fałtyn A., Krupa A.*, Chmiela M.*: Campylobacter jejuni antigens affect the viability and migration of human intestinal epithelial cells. W: Biotechnology Research and Industrial Application, Wrocław, 20-12.06 2018, s. 60 (plakat).
 • Piotr Janiszewski, Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Beata Bartodziejska, Eugenia Grzeskowiak, Joanna Królasik, Ewa Poławska: The quality of pork and the shelf life of the chosen carcass elements during storage depending on the method of carcass chilling. J Food Process Preserv. 2017;42:e13390.
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Laskarys J., Matusiak A., Chmiela M. Evaluating the efficacy of lactic acid bacteria and ozone disinfection to inhibit Campylobacter spp. growth in poultry meat. Postępy Mikrobiologii, 2017, 56(1), 77
 • Matusiak A., Puszer K., Szosland-Fałtyn A., Chmiela M. Serological and cellular markers of host exposure to Campylobacter sp. in vitro studies. Postępy Mikrobiologii, 2017, 56(1), 31
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B. Lekooporność szczepów z rodzaju Campylobacter wyizolowanych z mięsa drobiowego. Postępy Nauki i Technologii przemysłu Rolno-Spożywczego, 2017, 72(2), 5-15
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B. Korsak D., Chmiela M.  The prevalence of Campylobacter spp. in Polish poultry meat. Przyjęty do druku do Polish Journal of Microbiology
 • Szosland-Fałtyn  A., Bartodziejska B., Laskarys J., Chmiela M. Zakażenia Campylobacter– poważny problem higieniczno-epidemiologiczny dwudziestego pierwszego wieku, przyjęty do druku, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B. Campylobacter jejuni kameleon wśród bakterii- formy morfologiczne Campylobacter jejuni  czynniki stymulujące ich powstanie oraz rola w ich patogenności przyjęty do druku do Kosmos
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Bartodziejska B.: Chimeryczny lokator. Tworzenie biofilmu przez Campylobacter. Przem. Spoż. 2016, 70(1), 16-18
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B.: Antagonistyczne właściwości bakterii fermentacji mlekowej wobec Campylobacter spp. – groźnych patogenów człowieka występujących w mięsie drobiowym. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71(2), 68-76
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Bartodziejska B.: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność roślinnych substancji bioaktywnych wobec bakterii z rodzaju Campylobacter spp. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71(3), 77-85
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B. Occurrence of Campylobacter and Salmonella in polish duck meat in the presence of other spoilage microbial groups. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, 2014, 13(1-4):27-36
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn, A., Bartodziejska B., Paziak-Domańska B.: Wpływ Lactobacillus rhamnosus na dynamikę tworzenia się biofilmu Listeria monocytogenes na powierzchni polipropylenu. W: XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej – Żywność od A do Z, Łódź, 12-13.05.2016 r., s. 63 (plakat)
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B.: Wrażliwość szczepów z rodzaju Campylobacter spp. na antybiotyki i chemioterapeutyki w kontekście zdrowia publicznego. W: XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej – Żywność od A do Z, Łódź, 12-13.05.2016 r., s. 63 (plakat)
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn A.: Znaczenie quorum sensing w tworzeniu biofilmów bakteryjnych. Przem. Spoż. 2015 t. 69 nr 2 s. 24-27
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn A.: Dynamika tworzenia biofilmu Listeria monocytogenes na powierzchni polipropyleny w obecności drobnoustrojów natywnych środowiska produkcji żywności. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2015 t. 70 nr 2 s. 53-65
 • Paziak-Domańska B., Bartodziejska B.: Zagrożenia mikrobiologiczne żywności. Regulacje prawne UE. Przem. Spoż. 2015 t. 69 nr 1 s. 13-17
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J.: Produkty owocowo-warzywne jako źródło probiotyków w diecie człowieka. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2015 t. 70 nr 1 s. 74-82
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J.: Koktaj bakteriofagowy- skuteczne narzędzie w zapewnianiu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności chłodzonej. Chłodnictwo 2015, 4-5/L, 36-40
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J.: Zastosowanie bakterii fermentacji mlekowej do kontroli wzrostu pleśni toksynotwórczych oraz usuwania mikotoksyn z produktów mlecznych. Post. Techn. Przetw. Spoż. 2015, 1, 91-94
 • Bartodziejska B., Szosland-Fałtyn A., Paziak-Domańska B., Królasik J.: Charakterystyka bakterii z rodzaju Campylobacter, występujących w surowym mięsie drobiowym. W: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Pr. zbior. pod red. Joanny Stadnik i Izabelli Jackowskiej. Kraków: Wydawn. Nauk. PTTŻ, 2015 s. 5-13
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn A., Paziak-Domańska B., Bartodziejska B.: Skuteczność wybranych enzymów w usuwaniu biofilmów bakteryjnych z powierzchni stali nierdzewnej. W: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Pr. zbior. pod red. Joanny Stadnik i Izabelli Jackowskiej. Kraków: Wydawn. Nauk. PTTŻ, 2015 s.  97-108
 • Paziak-Domańska B., Bartodziejska B.: Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne UE. Prz. Zboż.-Młyn. 2015 nr 4 s. 2-4
 • Bartodziejska B., Szosland-Fałtyn A., Paziak-Domańska B., Królasik J.: Charakterystyka szczepów należących do rodzaju Campylobacter izolowanych z surowego mięsa drobiowego. W: XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Żywność -Zdrowie-Przyszłość, Lublin, 25-26 czerwca 2015. Lublin: Wydawn. Nauk. PTTŻ 2015 s. 180 (plakat)
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn A., Paziak-Domańska B., Bartodziejska B.: Skuteczność wybranych enzymów w usuwaniu biofilmów bakteryjnych z powierzchni stali nierdzewnej. W: XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Żywność -Zdrowie-Przyszłość, Lublin, 25-26 czerwca 2015. Lublin: Wydawn. Nauk. PTTŻ 2015 s. 210 (plakat)

Physicochemical and Sensory Analyzes Laboratory

 • Rybicka R., Kaźmierczak A.: Ocena wybranych cech jakościowych wyrobów cukierniczych z dodatkiem nasion oleistych przechowywanych w różnych warunkach temperaturowych na przykładzie orzeszków w karmelu. W: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Smardzewice n. Zalewem Sulejowskim, 6-8 czerwca 2018 r. Warszawa: Wydawn. IBPRS, 2018 s. 6566 (plakat)
 • Czajkowska-Mysłek A., Leszczyńska J.*: Risk assessment related to biogenic amines occurrence in ready-to-eat baby foods. Food and Chemical Toxicology 2017, 105, 8292
 • Gajewska M., Głowacka A.: „Ocena zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi suszonych ziół i przypraw dostępnych w sklepach ekologicznych i hipermarketach” , ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, 3 (112), 51 – 59.
 • Czajkowska-Mysłek A., Siekierko U., Gajewska M.: Application of silver-ion high-performance liquid chromatography for quantitative analysis of selected n-3 and n-6 PUFA in oil supplements. Lipids 2016, 51(4), 413-421
 • Czajkowska-Mysłek A.: Ocena zawartości substancji intensywnie słodzących w słodzikach w tabletkach. Post. Technol. Nauki Przem. Rol.-Spoż. 2016 71 (1) 52-64
 • Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A., Głowacka A.: Ocena zawartości kadmu i ołowiu w wybranych suszach roślin przyprawowych. Post. Technol. Nauki Przem. Rol.-Spoż. 2016 71 (1) 43-51
 • Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A.: Ocena zawartości kadmu i ołowiu w ziołach i przyprawach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Bromatologia i Chemia toksykologiczna 2016, 49(2), 203-209
 • Czajkowska-Mysłek A., Leszczyńska J.: Zawartość histaminy w produktach spożywczych zawierających ryby przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Bromat. Chem. Toksykol. 2015 XLVIII/3, 289-293
 • Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A.: Ocena poziomu zanieczyszczenia azotanami (III) i (V) suszonych roślin przyprawowych dostępnych w sprzedaży detalicznej. Bromat. Chem. Toksykol. 2015 t. XLVIII, nr 3 s. 310-315
 • Gajewska M.: Ocena poziomu zanieczyszczenia azotanami (III) i (V) suszonych roślin przyprawowych dostępnych w sprzedaży detalicznej. W: XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Wrocław, 17-18 wrzesień 2015, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015, 66 (plakat)
 • Czajkowska-Mysłek A., Leszczyńska J.: Zawartość histaminy w produktach spożywczych zawierających ryby przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. W: : XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Wrocław, 17-18 wrzesień 2015, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015, s. 22 (komunikat)
 • Czajkowska-Mysłek A., Leszczyńska J.: Application of HPLC-APCI-MS for sensitive determination of bioactive amines in fish-based food products intended for infants and young children. W: BACIF, Łódź, 15-16.10.2015. Wydawn.: Lodz University of Technology Press, 2015 s. 83 (plakat)
Up

Aparatura i wyposażenie

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

 • Autoklawy
 • Sterylizator
 • Mikroskop optyczny
 • Cieplarki
 • Łaźnie wodne
 • Lodówki
 • Komory laminarne
 • Liczniki kolonii
 • Homogenizatory
 • Wagi analityczne
 • pH-metry
 • Liofilizator
 • Próbnik powietrza
 • Urządzenie do monitorowania stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych HY-LITE®
 • Ozonator

PRACOWNIA ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH I SENSORYCZNYCH

 • Chromatograf cieczowy HPLC SHIMADZU
 • Chromatograf cieczowy HPLC Gynkote
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej HITACHI Z-2000 (płomień + kuweta grafitowa)
 • Analizator rtęci AMA-254
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS-30 (płomień)
 • Spektrofotometr Helios epsilon
 • Czytnik Elisa Typ 303 Plus
 • miernik wielofunkcyjny CX – 505 ( pomiar: p-H, przewodności)
 • Konduktometr HI 9033
 • Waga analityczna SBC-41
 • Waga analityczna Radwag WAA 100/C/1
 • Waga elektroniczna PS 1200/c/1
 • Waga techniczna – 3 szt.
 • Refraktometr laboratoryjny RL 3 – 2 szt.
 • Miernik mętności chloru wolnego i całkowitego C114
 • Suszarka próżniowa z modułem próżniowym
 • Suszarka laboratoryjna SNOL 58/350
 • Destylator parowy Gerhard
 • Destylator parowy Buchi B 324
 • Mineralizator do białka K-424
 • Ekstraktor do tłuszczu Buchi B811
 • Piec muflowy komorowy – 2 szt.
 • System do oczyszczania wody Direct 8 ze zbiornikami 2x 30 l
 • System do oczyszczania wody Elix 3 ze zbiornikiem 30 l
 • Wytrząsarki laboratoryjne – 2 szt.
 • Łaźnia ultradźwiękowa – 2 szt.
 • Łaźnia wodna PRECISTERM
 • Wirówka Gerbera
 • Wirówka laboratoryjna
 • Wirówka z chłodzeniem MPW-352R
 • Boksy do oceny sensorycznej – 5 szt.

Utrzymanie uzyskanego w 1998 r. Certyfikatu Akredytacji nr AB 212, jego doskonalenie i rozszerzenie o nowe metody i techniki badawcze.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ramach realizacji projektu „Kreowanie marki Łódzkie przez promocję tradycyjnych smaków regionu”.

Uzyskanie przez Pracownię Mikrobiologii, uprawnień Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach urzędowej kontroli.

Patenty:

 • Pożywka chromogenna do identyfikacji Listeria monocytogenes. Nr P. 398725 – 2014 r.