tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez właściciela witryny internetowej www.ibprs.pl oraz witryn funkcjonujących w subdomenach w domenie ibprs.pl
 
 
Dane operatora
 
Właścicielem witryny internetowej jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-532 Warszawa) przy ul. Rakowieckiej 36.
 
 
Dane osobowe
 
Witryny internetowe operatora z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryn, nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych osobowych.
 
 

Uprawnienia

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 

Zabezpieczenie danych
 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie gromadzonych danych dotyczących użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Operator witryny dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
 
 
Cookies (Ciasteczka)
 
Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych. Część z plików cookie wykorzystywanych przez witryny to tzw. cookies sesyjne, które są usuwane po zakończeniu sesji, czyli zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozostałe pliki cookies zachowywane są na Państwa urządzeniach przez określony czas, który można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika  i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnych wizytach na naszych witrynach internetowych. Informacja o wykorzystywaniu plików cookies jest wyświetlana podczas pierwszej wizyty na naszych witrynach internetowych.
 
 
Informacja jak ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w przeglądarce:
 
 
 
Google Analytics
 
Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Więcej informacji o polityce prywatności Google znajda Państwo pod adresem https://policies.google.com/privacy
 
 
Osadzone video
 
Na naszych witrynach internetowych mogą Państwo znaleźć osadzone materiały wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. Więcej informacji o politykach prywatności na tych serwisach internetowych znajda Państwo odpowiednio pod adresem https://policies.google.com/privacy oraz https://vimeo.com/privacy.
 
 
Odnośniki do innych stron internetowych
 
Operator serwisów internetowych w domenie ibprs.pl informuje, że na jego stronach znajdują się również odnośniki do innych stron www podmiotów trzecich. Zaleca się zapoznanie z politykami prywatności tam obowiązującym, gdyż Operator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 
 
Logi
 
Poza plikami cookies korzystanie z witryn internetowych wiąże się ze zbieraniem przez administratorów serwerów internetowych tzw. logów lub plików dziennika, które są przechowywane na serwerze. Informacje zawarte w logach obejmują  m. in. Państwa adres IP, informację o przeglądarce internetowej, platformie, systemie operacyjnym, datę i czas wysłania zapytania do serwera. Dane te nie są w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi witryny internetowe i służą wyłącznie do celów administrowania serwerami, analizy błędów. Do zawartości logów mają jedynie dostęp osoby upoważnione, odpowiedzialne za administrowanie serwerami.
 
 
Kontakt
 
Użytkownicy witryn internetowych w domenie ibprs.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z administratorem serwisu. Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS – PIB), z siedzibą w Warszawie; adres do korespondencji: 02-352 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, tel. 22 606 36 00, fax: 22 849 04 26.
 
 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Ludwikiem Najdychorem na adres poczty elektronicznej ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 606 172 990.