tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Projekt realizowany w ramach programu 
pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”

na podstawie Umowy Nr MNiSW/2020/318/DIR 
z dnia 16.09.2020 r., w konsorcjum:

 • Lider: IBPRS
 • Konsorcjant: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Konsorcjant: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,

Termin realizacji: 01.10.2020-31.12.2022
Budżet: 2 111 220 zł, Dofinansowanie: 1 895 600 zł

Uwaga! Otwieramy „Konkurs na Grant”.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do konkursu:

 1. zapoznaj się z Regulaminem;
 2. wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem/o Grant wraz z załącznikami;
 3. prześlij na adres: broker@ibprs.pl z tytułem „Inkubator 4.0”, pierwszy nabór do 31.03.2021r.
 4. przygotuj prezentację 5 slajdów w 5 minut
 5. zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjnym.

Szczegółowych informacji udzielają:
Brokerzy innowacji: Anna Dmochowska (ze specjalizacją z zakresu sprzedaży), tel. 607 758 591, email: dmochowska.sto@gmail.com
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, ze specjalizacja z zakresu prawa własności intelektualnej, tel. 609 677 894, email: a.krochmal.wegrzyn@gmail.com

Wsparcie administracyjne w projekcie:
Iwona Gogolińska, email: iwona.gogolińska@ibprs.pl, tel. 22 606 36 66, 609 037 800

Do pobrania:

 1. Regulamin [ pobierz .pdf ]
 2. Wzór Wniosku o objęcie wsparciem / o Grant (Załącznik nr 1) [ pobierz .docx ]
 3. Wzór prezentacji multimedialnej dla wnioskodawców (Załącznik nr 2) [ pobierz .pptx ]
 4. Obowiązek informacyjny RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w IBPRS-PIB;  (Załącznik nr 3a.) [ pobierz .docx ]
 5. Wzór Oświadczenia RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w IBPRS-PIB; (Załącznik nr 4a.) [ pobierz .docx ]
 6. Wzór Oświadczenia Uczestnika konkursu o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie się do przeniesienia PWI na organizatora konkursu;  (Załącznik nr 10) [ pobierz .docx ]

Więcej na stronie projektu: https://www.ibprs.pl/inkubator/

Wsparcie administracyjne:
Iwona Gogolińska
iwona.gogolińska@ibprs.pl
tel. 22 606 36 66
609 037 800

Brokerzy innowacji:
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
ze specjalizacja z zakresu prawa własności
intelektualnej,
tel. 609 677 894
email:
a.krochmal.wegrzyn@gmail.com

Anna Dmochowska
ze specjalizacją z zakresu sprzedaży,
tel. 607 758 591
email: dmochowska.sto@gmail.com

Specjaliści branżowi:
Renata Choińska, tel. 22 606 36 97,
email: renata.choinska@ibprs.pl
Roman Zielonka, tel. 61 873 19 74,
email: roman.zielonka@ibprs.pl

Cel programu Inkubator Innowacyjności 4.0:

wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności 
w zakresie komercjalizacji.

Realizacja programu:

 • przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych,
 • zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności,
 • wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Istota programu:

wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz
w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności tych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Zadania w projekcie:

Zadanie 1

Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach 
i targach typu „science to business”

Zakres:

 1. Identyfikacja wyników badań naukowych o potencjale rynkowym.
 2. Identyfikacja wspólnej strategii promocyjnej ze szczególnych naciskiem na elektroniczne środki komunikacji.
 3. Stworzenie przestrzeni do rozwijania współpracy konsorcjum 
z przedsiębiorcami.
Zadanie 2

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

Zakres:

 1. Przygotowany zostanie mechanizm Quick Look dla analizy potencjału rynkowego projektów badawczych. Mechanizm ten będzie narzędziem do realizacji zadań 2-5, a jego wdrażaniem zajmować się będą brokerzy.
 2. Analiza realizowanych i zakończonych projektów badawczych.
 3. Przygotowanie projektów komercjalizacji.
Zadanie 3

Zarządzanie portfelem technologii obejmujące 
w szczególności:

 • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowanie
Zadanie 4

Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Niniejsze Zadanie ma na celu zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Istotą Zadania jest wykorzystanie posiadanej lub aktualnie gromadzonej wiedzy, pochodzącej z procesu badawczego, wzmocnienia jej wartości rynkowej i wywołanie procesu komercyjnego zastosowania. Logika tkwi w wykorzystaniu biegnących procesów badawczych i doinwestowaniu z optyką na wdrożenie.

Kluczowym elementem jest wyłonienie potencjalnych kandydatów, w rozumieniu prac badawczych/projektów naukowych, które będą poddane dalszemu udoskonalaniu i selekcji.

Zadanie 5

Działalność Brokerów Innowacji

Brokerzy będą aktywnie poszukiwać okazji do komercjalizacji wiedzy posiadanej poprzez gromadzenie kontaktów biznesowych i prowadzenie rozmów z podmiotami zainteresowanych zakupem wiedzy lub podpisaniem umowy o współpracy.

Brokerzy innowacji będą korzystali z przygotowanej metodyki, przy opracowaniu której będą również aktywnie zaangażowani.

Struktura zarządzania projektem

Aktualności:

15.10.2020 – o godz. 9.00. w Sali A (siedziba IBPRS) oraz on-line odbyło się pierwsze spotkanie z naukowcami, poprowadzone przez: p. Justynę Ruszczak, p. Agnieszkę Krochmal-Węgrzyn, p. Annę Dmochowską.