tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska powstała z inicjatywy instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trosce o jakość i wysoką rangę kształcenia kadry naukowej wspierającej polskie rolnictwo.

Biuro Szkoły Doktorskiej
Sekretariat Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak
tel. 22 606 36 42
kom. 605 155 610
e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl
lub bozena.waszkiewicz-robak@ibprs.pl

pok. CW5, parter

Ogłoszenia: