tel. (+48 22) 606 36 00 ibprs@ibprs.pl

Zaproszenie na Bezpłatne Szkolenie dla Doradców z ODR i producentów żywności KSOW 2019

Zaproszenie na Bezpłatne Szkolenie dla Doradców z ODR i producentów żywności KSOW 2019 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w ramach operacji pt.: „Produkcja bezpiecznej zdrowotnie żywności w gospodarstwach rolniczych w aspekcie rozwoju rolniczego handlu...

Produkcja bezpiecznej zdrowotnie żywności w gospodarstwach rolniczych 
w aspekcie rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego

15 maja 2019 r. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja opracowana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II...

40. Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Krynicy Morskiej

W dniach 22 - 25 maja 2019 roku w Krynicy Morskiej odbyła się 40. Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego zorganizował w dniach 22-25 maja 2019 roku w Krynicy Morskiej...

XXVII Konferencja Tłuszczowa – Kazimierz Dolny 2019

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława DąbrowskiegoZakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ  Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja...

21 maja – New Food Forum – roślinne rozwiązania dla producentów żywności

Roślinne rozwiązania dla producentów żywności - spotkanie nauki i biznesu w IBPRS 21 maja w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego odbędzie się pierwsze w Polsce spotkanie biznesowe, podczas którego omawiane będą roślinne rozwiązania i trendy na rynku żywności....

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego powstał w 1949 roku w Warszawie jako Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego.  Kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę, ostatnia została nadana w 2012 r. przed włączeniem w jego struktury dwóch innych instytutów z wieloletnią tradycją: Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Instytutu Przemysłu Cukrowniczego, jak też kilku innych laboratoriów badawczych.  Obecnie składa się z 12 zakładów merytorycznych wyposażonych w nowoczesne laboratoria i stosujących ponad 600 akredytowanych metod badawczych.  Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w zakresie biotechnologii rolno-spożywczej, bezpiecznej produkcji i przechowywania żywności, wspieranie przemysłu rolno-spożywczego oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości życia ludzi.  Instytut współpracuje z partnerami przemysłowymi z różnych branż sektora rolno-spożywczego oraz pokrewnych, w tym ochrony środowiska, energii odnawialnej i chłodnictwa.

W Instytucie zatrudnionych jest ponad 200 pracowników, włączając trzech profesorów tytularnych, dziewięciu profesorów nadzwyczajnych oraz 33 naukowców ze stopniem doktora.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

Kluczowe słowa głównych obszarów badawczych:

bezpieczeństwo żywności, analiza żywności, jakość żywności, bioróżnorodność, żywność funkcjonalna, koncentraty spożywcze, odnawialne źródła energii, produkty skrobiowe, technologia fermentacji, przemysł mięsny i tłuszczowy, owoce, warzywa, przetwórstwo zbóż, piekarstwo, gorzelnictwo, chłodnictwo, przemysł cukrowniczy, mikrobiologia, przemysł mleczarski, kolekcja kultur.

Szlachetne drożdże winiarskie i miodowe
o unikalnych właściwościach
do produkcji
win i miodów pitnych
otrzymywane
w Zakładzie Mikrobiologii.

Wideo:

12 zakładów merytorycznych:

Aktualności:

Seminaria Instytutowe

Seminaria Instytutowe Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminaria instytutowe: mgr inż. Anny Nurek pt. "Zamiany w dokumentacji systemu zarządzania IBPRS", które odbędzie się w dniu  24. września 2019 r. (wtorek) w Sali a o godz....

czytaj dalej

Doktoraty – Seminaria doktoranckie

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium doktoranckie mgr Katarzyny Wyki (ZJ) pt. "Opracowanie metody jakościowej oznaczania mięsa oddzielonego mechanicznie w produktach garmażeryjnych z farszem mięsnym", które odbędzie się 03....

czytaj dalej

Szkolenie F-Gazowe

Szkolenie F-Gazowe. TERMINARZ na 2019 r. SZKOLEŃ I EGZAMINÓW F-gazowych prowadzonych przez Pracownię Chłodnictwa i Ochrony Środowiska w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS w Łodzi TERMINY** SZKOLEŃ i EGZAMINÓW F-gazowych dla chłodników i operatorów...

czytaj dalej

Specjalista ds. zamówień publicznych

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Dział Administracyjno-Techniczny zatrudni osobę na stanowisko SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Miejsce zatrudnienia: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof....

czytaj dalej