tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Informacje ogólne

 

POSTĘPY NAUKI I TECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO (PNiTPRS)

 

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego są kontynuacją następujących wydawnictw:

  • Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego wydawane przez Instytut Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego od 1949 r.,
  • Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego wydawane przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego od 1963 r. do 2008 r., a od 2009 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
  • Tłuszcze Jadalne wydawane przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego od 1965 r. do 2008 r., a od 2009 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego są wydawnictwem ciągłym (kwartalnikiem) publikowanym od 2011 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

W wydawnictwie tym publikowane są najnowsze (nigdzie nie publikowane), oryginalne prace naukowo-badawcze i przeglądowe z zakresu biotechnologii przemysłu rolno spożywczego; technologii produkcji: przetworów owocowych i warzywnych, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, koncentratów spożywczych, preparatów skrobiowych, mrożonych i chłodzonych wyrobów kulinarnych, żywności pochodzenia zwierzęcego w szczególności produktów mięsnych, drobiarskich oraz surowców i produktów tłuszczowych, cukru, przetwórstwa i przechowalnictwa zbóż oraz analizy żywności.