tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Informacje ogólne

 

POSTĘPY NAUKI I TECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO (PNiTPRS)

 

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego są kontynuacją następujących wydawnictw:

  • Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego wydawane przez Instytut Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego od 1949 r.,
  • Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego wydawane przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego od 1963 r. do 2008 r., a od 2009 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
  • Tłuszcze Jadalne wydawane przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego od 1965 r. do 2008 r., a od 2009 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego są wydawnictwem ciągłym (kwartalnikiem) publikowanym od 2011 r. przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

W wydawnictwie tym publikowane są najnowsze (nigdzie nie publikowane), oryginalne prace naukowo-badawcze i przeglądowe z zakresu biotechnologii przemysłu rolno spożywczego; technologii produkcji: przetworów owocowych i warzywnych, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, koncentratów spożywczych, preparatów skrobiowych, mrożonych i chłodzonych wyrobów kulinarnych, żywności pochodzenia zwierzęcego w szczególności produktów mięsnych, drobiarskich oraz surowców i produktów tłuszczowych, cukru, przetwórstwa i przechowalnictwa zbóż oraz analizy żywności.

PNiTPRS 2023 t. 77 nr 3-4

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2023 t. 77 nr 3 SPIS TREŚCI Kolekcja Mikroorganizmów Przemysłowych – fotobakterie izolowane 
z żywnościJaroszewska E., Mikołajczuk-Szczyrba A., Bucka-Kolendo J.,Sokołowska B. str. 5 Ryzyko występowania grzybów...

PNiTPRS 2023 t. 77 nr 1-2

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2023 t. 77 nr 1-2 SPIS TREŚCI Szczepy Bacillus izolowane ze środowisk naturalnych – identyfikacja gatunkowa i aktywność enzymatycznaKołtunowicz K., Sokołowska B., Bucka-Kolendo J. str. 5 Wpływ preparatu...

PNiTPRS 2022 t. 76 nr 3-4

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2022 t. 76 nr 3-4 SPIS TREŚCI Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego z kurkuminą i nizyną do przedłużenia trwałości mikrobiologicznej mięsa z piersi kurczakaKiełek E., Porębska I., Sokołowska B.,...

PNiTPRS 2022 t. 76 nr 2

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2022 t. 76 nr 2 SPIS TREŚCI Ołów, kadm i rtęć w produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci – ocena narażenia Jędrzejczak R., Ręczajska W. str. 5 Specjacja ołowiu w środowisku, organizmie człowieka i...

PNiTPRS 2022 t. 76 nr 1

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2022 t. 76 nr 1 SPIS TREŚCI Ołów, kadm i rtęć w produktach zbożowych w Polsce i ocena narażenia Jędrzejczak R., Ręczajska W.str 6 Opracowanie innowacyjnego urządzenia MainBox do przechowywania żywności...

PNiTPRS 2020 t. 75 nr 3-4

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2020 t. 75 nr 3-4 [ pobierz plik .pdf ] SPIS TREŚCI Zjawisko powstawania fazy stałej oleju kameliowego pod wysokim ciśnieniem, w temperaturze pokojowej Wiśniewski R., Wilczyńska T. 5 Porównanie składu kwasów...