tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2023 t. 77 nr 3

SPIS TREŚCI

Kolekcja Mikroorganizmów Przemysłowych – fotobakterie izolowane 
z żywności
Jaroszewska E., Mikołajczuk-Szczyrba A., Bucka-Kolendo J.,
Sokołowska B. str. 5

Ryzyko występowania grzybów pleśniowych i ich wtórnych metabolitów 
w suplementach diety na bazie pyłku pszczelego
Ałtyn I., Twarużek M. str. 18

Wpływ składu mieszaniny gazów w opakowaniu MAP na jakość mięsa wieprzowego
Chmiel M., Adamczak L., Pietrzak D., Florowski T., Cegiełka A. str. 31

Wpływ wysokich cisnień na wybrane wyróżniki jakości marynowanego mięsa wieprzowego
Pietrzak D., Winiarek A., Chmiel M., Adamczak L., Cegiełka A.,
Florowski T. str. 44

Świadomość konsumencka wybranej grupy studentów wobec napojów energetyzujących
Król J., Brodzik A., Król K. str. 59

Informacje dla autorów str. 81

 

 

[ pobierz plik .pdf ]