tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Wykaz projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych w IBPRS w latach 2015 – 2022

Dofinansowanie projektu NeoGIANT „Premia na Horyzoncie 2”

Dofinansowanie projektu NeoGIANT „Premia na Horyzoncie 2”

IBPRS-PIB beneficjentem kolejnego projektu w Horizon Europe

IBPRS-PIB beneficjentem kolejnego projektu w Horizon Europe

BIOSTRATEG – Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych

BIOSTRATEG – Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych

Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim

Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim

Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. Temat: Technologia produkcji ekologicznych wyrobów mięsnych z dodatkiem octu owocowego.

Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. Temat: Technologia produkcji ekologicznych wyrobów mięsnych z dodatkiem octu owocowego.

Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych

Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej

Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych

Modernizacja infrastruktury budowlanej – KKP – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Modernizacja infrastruktury budowlanej – KKP – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych

Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych

Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie w przewodzie pokarmowym człowieka

Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie w przewodzie pokarmowym człowieka

Platforma żywnościowa

Platforma żywnościowa

Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na kierunek przemian degradacyjnych polibromowanych eterów difenylowych w żywności

Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na kierunek przemian degradacyjnych polibromowanych eterów difenylowych w żywności

Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej, w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta

Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej, w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta

Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych

Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych

Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych

Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych

Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych

Zmiany profilu związków polifenolowych owoców pod wpływem wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem aktywności enzymów tkankowych

Zmiany profilu związków polifenolowych owoców pod wpływem wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem aktywności enzymów tkankowych

Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu
 z biomasy lignocelulozowej

Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu
 z biomasy lignocelulozowej

Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym

Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym

Wpływ fitoestrogenów na molekularne mechanizmy procesów rozwoju
i różnicowania gonad u jesiotrów

Wpływ fitoestrogenów na molekularne mechanizmy procesów rozwoju
i różnicowania gonad u jesiotrów

Biosynteza maskowanych mikotoksyn u roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) oraz ich przemiany w wybranych procesach technologicznych

Biosynteza maskowanych mikotoksyn u roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) oraz ich przemiany w wybranych procesach technologicznych

Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych

Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych

Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych wraz z oceną biodostępności nowopowstałych produktów w warunkach in vitro

Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych wraz z oceną biodostępności nowopowstałych produktów w warunkach in vitro

Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż – od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu

Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż – od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu

Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego

Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego

Selekcja i charakterystyka aktywności metabolicznej szczepów bakterii fermentacji mlekowej o specyficznych właściwościach proteolitycznych względem alergennych białek mąki

Selekcja i charakterystyka aktywności metabolicznej szczepów bakterii fermentacji mlekowej o specyficznych właściwościach proteolitycznych względem alergennych białek mąki

Projekt MRiRW – Produkcja ekologicznych twarogów

„Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Dopracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych

„Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Biokonserwacja ziarna zbóż

„Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Drożdże ekologiczne

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych”

Więcej na stronie projektu

Sprawozdania merytoryczne z badań w zakresie rolnictwa ekologicznego (2008-2014)

 • Sprawozdanie merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2014 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Praktyczne aspekty produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2013 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2012 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 b [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 a [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2010 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2009 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2008 [ pobierz.pdf ]
 • Dane IBPRS niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN  [ pobierz.pdf ]

„Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku pt. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Opatentowanie makaronu instant nowej generacji”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Platforma żywnościowa”

 

Więcej na stronie projektu

„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych​”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

Wykaz projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych w IBPRS w latach 2015 – 06.2020