tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Projekty realizowane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego:

Projekt MRiRW – Produkcja ekologicznych twarogów

„Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

Więcej na stronie projektu

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Dopracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych

„Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Biokonserwacja ziarna zbóż

„Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej”

Więcej na stronie projektu

Projekt MRiRW – Drożdże ekologiczne

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych”

Więcej na stronie projektu

Sprawozdania merytoryczne z badań w zakresie rolnictwa ekologicznego (2008-2014)

 • Sprawozdanie merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2014 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Praktyczne aspekty produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2013 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2012 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 b [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 a [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2010 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2009 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2008 [ pobierz.pdf ]
 • Dane IBPRS niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN  [ pobierz.pdf ]

„Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa wynalazku pt. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Opatentowanie makaronu instant nowej generacji”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu

„Platforma żywnościowa”

 

Więcej na stronie projektu

„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych​”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Więcej na stronie projektu