tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

NeoGiANT to innowacyjny projekt, który oferuje nowe rozwiązania z wykorzystaniem naturalnych właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających ekstraktów z wytłoków winogron, będących bogatym źródłem fitozwiązków, w szczególności związków fenolowych, w celu wytworzenia pasz o ulepszonych właściwościach, produktów leczniczych i naturalnych konserwantów nasienia przeznaczonych do hodowli zwierząt i akwakultury.

Projekt NeoGiANT przedstawi zrównoważony proces ekstrakcji w skali przedwdrożeniowej. Proces ten umożliwi pozyskiwanie związków polifenolowych z biomasy wytłoków, z białych winogron, w celu wytworzenia naturalnych, wysokowartościowych produktów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających, spełniających wymogi rynku pasz, farmacji i sektorów niszowych dot. sztucznej inseminacji, we współpracy z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie. Nowe produkty zaspokoją popyt na bardziej przystępne cenowo, naturalne produkty funkcjonalne z alternatywnych źródeł.

Konsumenci nalegają na wykorzystywanie rozwiązań korzystnych dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, nie powodujące skutków ubocznych zarówno u zwierząt jak i u odbiorców końcowych (konsumentów). Otrzymywane rozwiązania powinny być również przyjazne dla środowiska. Naturalne ekstrakty opracowane w ramach realizacji projektu NeoGiANT spełniają te wymagania. Ekstrakty wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające i stanowią alternatywę dla związków syntetycznych. Rozwiązania NeoGiANT bazują na: 1) wykorzystaniu lokalnych źródeł biomasy 2) opłacalnej, wydajnej i zrównoważonej produkcji 3) pozyskiwaniu funkcjonalnych składników w systemach produkcji zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

NeoGiANT zweryfikuje rozwiązania, które zapewnią zrównoważoną produkcję żywności w przyszłości, uwzględniającą coraz bardziej niepewne warunki środowiskowe i będą nakierowane na inteligentne gospodarowanie zasobami, przyjazną dla klimatu, proekologiczną produkcję i konsumpcję.

Kluczowym założeniem projektu NeoGiANT jest rozwijanie i testowanie funkcjonalności opracowywanych produktów z uwzględnieniem zdrowia zwierząt, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i wejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkty końcowe NeoGiANT, tj. wzbogacona pasza, środki lecznicze dla zwierząt oraz konserwanty nasienia, pozwolą nie tylko zapobiegać rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów, ale także poprawią zdrowie i dobrostan zwierząt, zwiększając rentowność hodowli.

Zrównoważony charakter projektu określony jest w 3 aspektach: środowiskowym (jako surowiec wykorzystywane będą produkty uboczne rolno-spożywcze – w szczególności wytłoki winogronowe z produkcji wina – i zielone technologie (brak szkodliwych chemikaliów, niskie temperatury, efektywność energetyczna)); ekonomicznym(niskokosztowy i bezodpadowy proces produkcji) oraz społecznym (NeoGiANT przyczyni się do rozwoju lokalnych producentów wina). Docelowe, opracowane produkty będą miały na celu kontrolę występowania chorób zakaźnych w produkcji zwierzęcej, zarówno hodowlanej (bydło, trzoda chlewna, drób) i akwakultury. W rezultacie NeoGiANT zapewni skuteczną alternatywę dla głównych antybiotyków stosowanych u zwierząt hodowlanych przyczyniając się do ograniczenia ich stosowania wyłącznie w leczeniu ciężkich infekcji, a nie jako powszechnie stosowane działanie zapobiegawcze. Ponadto zostanie zredukowane zjawisko pojawiania się nowej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), a istniejąca oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie  w większym stopniu weryfikowana. Projekt przyczyni się do przejścia do środowiska bez antybiotyków, w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych oraz globalnego planu działania dotyczącego oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i jest zgodny z inicjatywą „Jedno zdrowie”.

Finansowanie europejskie

Projekt w ramach konkursu dot. Zielonego Ładu (ang. Green Deal Call), temat H2020-LC-GD-2020-4.
Całkowity budżet projektu wynosi 9 332 246,49 €, w tym finansowanie Komisji Europejskiej (EU) wynosi 8 374 688,42 €.

Partnerzy w Projekcie

8 partnerów przemysłowych, 10 instytucji badawczych i uniwersytetów oraz 2 organizacje non-profit tworzą zrównoważone konsorcjum NeoGiANT obejmujące 8 krajów europejskich: Belgię, Czechy, Hiszpanię, Polskę, Węgry, Wielką Brytanię, Portugalię, Niemcy oraz 1 kraj spoza UE: Argentyna.

Partnerzy to: University of Santiago de Compostela (koordynator) (Hiszpania), Moredun Research Institute (Wielka Brytania), Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego- PIB (Polska), Veterinary Research Institute (Czechy), Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Węgry), Freie Universität Berlin (Niemcy), University of Porto – Science Faculty (Portugalia), University of La Laguna (Hiszpania), Asociación Española de Normalización (Hiszpania), University of South Bohemia (Czechy), National Scientific and Technical Research Council (Argentyna), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Hiszpania), Anitom S.L (Belgia), i-Grape Laboratory S.L. (Hiszpania), Contactica S.L (Hiszpania), Nutrition Science (Belgia), CZ VACCINES (Hiszpania), LIFEBIOENCAPSULATION SL (Hiszpania), BIANOR BIOTECH (Hiszpania), MAGAPOR S.L. (Hiszpania).

Szczegółowe Informacje

Marta Lores (koordynator): marta.lores@usc.es

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/neogiant-h2020-project

Twitter: @NeoGiANT_H2020