tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Patenty

 

PATENTY NA WYNALAZKI UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW IBPRS

 

ROK 2019:

 

1. Patent na wynalazek udzielony przez UP RP

 

 1. Wysokobłonnikowe produkty granulowane instant i sposób ich wytwarzania. Nr 233114 (decyzja z 09.05.2019). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Violetta Mietlicka*, Marian Remiszewski, Irena Jóźwiak (ZK)
 2. Podłoże mikrobiologiczne VRBG agarowe z fioletem, czewienią, solami żółci i glukozą do identyfikacji Enterobacteriaceae w formie tabletek i sposób jego wytwarzania. Nr 233148 (decyzja z 23.05.2019). Twórcy: Beata Bartodziejska, Joanna Królasik, Beata Paziak-Domańska, Anna Szosland-Fałtyn (ZJ)
 3. Sposób wytwarzania wysokowydajnej kiełbasy parzonej o poprawionych cechach jakości sensorycznej. Nr 233506 (decyzja z 07.06.2019). Twórcy: Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)

 

2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 1. Mieszanka lodowa do wytwarzania lodów i sposób wytwarzania lodów z tej mieszanki. Nr 232533 (decyzja z 07.01.2019).Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska (ZT)

 

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP

 1. Sposób wytwarzania farszu z mięsa oddzielonego mechanicznie peklowanego z obniżoną dawką azotynu sodu o poprawionej jakości mikrobiologicznej. P.430470 z 02.07.2019. Twórcy: Beata Łaszkiewicz, Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)
 2. Sposób otrzymywania koncentratu prebiotycznego z nasion grochu. P.430981 z 29.08.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Krzysztof Przygoński, Elżbieta Wojtowicz (ZK)
 3. Sposób otrzymywania przyprawowego sosu grochowego. P.430999 z 30.08.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski (ZK)
 4. Sposób otrzymywania uniwersalnego substratu białkowego z nasion grochu. P.431339 z 02.10.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Elżbieta Wojtowicz, Katarzyna Zając, Irena Jóźwiak (ZK)
 5. Sposób otrzymywania stabilnego zamiennika tłuszczu mlecznego nie zawierającego izomerów trans kwasów tłuszczowych. P.432016 z 29.11.2019. Twórcy: Stanisław Ptasznik (ZMT)

 

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 1. Napój funkcjonalny. P.431441 z 16.10.2019. Twórca: Krystian Marszałek (ZO)

 

ROK 2018:

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA, UZYSKANE PATENTY, ZGŁOSZENIA PATENTOWE, WZORY UŻYTKOWE, WPISY DO REJESTRU

1. Patent na wynalazek udzielony przez UP RP

1. Sposób prowadzenia fermentacji alkoholowej wysokocukrowej brzeczki miodowej. Nr 229762 (decyzja z 22.03.2018 r.). Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera*, Hanna Cieślak (ZM)

2. Sposób wytwarzania niekrystalizujących mas kajmakowych. Nr 230734 (decyzja z 20.07.2018 r.). Twórcy: Marian Remiszewski*, Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Tadeusz Przymus* (ZK)

3. Sposób wytwarzania słodkiego mleka grochowego. Nr 230755 (decyzja z 13.08.2018 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Marian Remiszewski*, Leszek Jarosławski (ZK)

4. Przepływowa wielofunkcyjna cela reakcyjna Nr 230944 (decyzja z 13.09.2018 r.). Twórcy: Arkadiusz Szterk, Lucyna Pakuła (ZA)

5. Sposób skojarzonego przetwarzania ziemniaków na skrobię i substrat ziemniaczany P. 410658 (decyzja z 26.11.2018 r.). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Genowefa Starogardzka, Marek Buszka (ZK)

6. Sposób wytwarzania bejcy spożywczej do drewna. P. 420236 (decyzja z 11.12.2018 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Małgorzata Gumienna*, Artur Szwengiel* (ZK)

2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

1. Sposób wykorzystania preparatu Biopoms do jednoczesnej dezynfekcji i zakwaszania wody poprasowej. Nr UA 123561 (decyzja z 26.02.2018 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Wadim Ptasznik* (ZC)

2. Sposób otrzymywania biogazu z odpadów powstających w produkcji cukru z wykorzystaniem preparatu „LACTACEL – W”. Nr UA 126553 (decyzja z 25.06.2018 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Wadim Ptasznik* (ZC)

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP:

1. Nowy szczep bakterii Pediococcus acidilactici o zdolności metabilizowania 1,2-propanodiolu, zawierająca go kultura starterowa oraz preparat. P.426522 z 01.08.2018 r. Twórcy: Krystyna Zielińska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Michał Świątek*, Antoni Miecznikowski (ZF)

2. Sposób wytwarzania kiełbasy parzonej o średniorozdrobnionym farszu peklowanej dawką azotynu sodu o poprawionych cechach jakości handlowej. P.427567 z 05.09.2018 r. Twórcy: Piotr Szymański (ZMT)

4. Zgłoszenie wynalazku w UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

1. Sposób wytwarzania soków i napojów owocowych. P.426885 z 05.09.2018 r. Twórca Krystian Marszałek (ZO)

5. Zgłoszenie wynalazku za granicą

1. Sposób analizy obrazu trójwymiarowego w celu oceny tuszy zwierzęcej. EP 18188967.5 z 21.08.2018 r. Twórcy: Lisiak Dariusz, Slósarz Piotr*, Strzeliński Paweł*, Łapczyński Rafał* (ZMT)

ROK 2017:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UR RP:

 

 1. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr 226477 (decyzja z11.01.2017 r.) Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak
 2. Sposób otrzymywania niskoscukrzonego syropu skrobiowego. Nr 226526 (decyzja z 03.02.2017 r.). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska*, Marek Buszka, Jolanta Wysocka-Radke
 3. Suche produkty spożywcze na bazie wytłoków marchwiowych Nr 226527 (decyzja z 16.02.2017 r.). Twórcy: Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Małgorzata Kulczak, Eugeniusz Korbas, Hanna Łuczak, Ryszard Przygodzki, Marian Remiszewski
 4. Sposób modyfikacji pyłku kwiatowego. Nr 226818 (decyzja z 20.03.2017 r.). Twórcy: Krzysztof Przygoński, Elżbieta Wojtowicz, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski
 5. Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227145 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Małgorzata Kulczak M, Eugeniusz Korbas, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*, Agnieszka Makowska
 6. Suche, dietetyczne koncentraty potraw instant z kaszą lub makaronem, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227146 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Marian Remiszewski, Renata Langner, Agnieszka Makowska*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*
 7. Suche, dietetyczne koncentraty zup instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227147 (decyzja z 26.04.2017 r.). Ryszard Przygodzki, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*, Agnieszka Makowska*
 8. Suche, dietetyczne koncentraty deserów instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.Nr 227148 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Magdalena Zielińska-Dawidziak.*, Marian Remiszewski, Anna Kupka, Agnieszka Makowska*., Dorota Piasecka-Kwiatkowska*
 9. Suchy koncentrat pieczywa bezglutenowego. Nr 227168 (decyzja z 17.05.2017 r.). Twórcy: Małgorzata Kulczak, Iwona Błasińska, Mariola Jeżewska, Hanna Łuczak
 10. Olej z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej, oraz sposób otrzymywania oleju z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej P.407962 (decyzja z 01.09.2017 r.). Twórcy: Karol Mińkowski
 11. Sposób wytwarzania liofilizowanego preparatu bakterii z gatunku Lactobacillus plantarum K KKP 593/p. P.415113 (decyzja z27.11.2017 r.). Twórcy: Antoni Miecznikowski, Katarzyna Działoszyńska, Krystyna Zielińska

 

Patenty na wynalazki udzielone za granicą na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób otrzymania biogazu z odpadów z produkcji cukru. Nr UA 116911 (decyzja z 12.06.2017 r.). Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik*
 2. Sposób usuwania azotu z kondensatów w cukrowni. Nr UA 117048 (decyzja z 12.06.2017 r.). Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik*

 

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr UA 114350 (decyzja z 28.02.2017 r. ) Ukraina. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 2. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr LT/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Litwa. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 3. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr SK/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Słowacja. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 4. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr LV/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Łotwa. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 5. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr DE/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Niemcy. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 6. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr CZ/EP 2914754 (decyzja z 06.01.2017 r.) Czechy. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 7. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr 6181772(decyzja z 2 8.07.2017 r.) Japonia. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 8. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. AT/EP 2831254 (decyzja z 20.02.2017 r.) Austria. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 9. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. FR/EP 2831254 (decyzja z17.03.2017 r.) Francja. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 10. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. DE/EP 2831254 (decyzja z 26.01.2017 r.) Niemcy. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 11. Sposób prowadzenia fermentacji alkoholowej wysokocukrowej brzeczki miodowej. NR EP 2914755 (decyzja z 08.08.2017 r.) Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera, Hanna Cieślak

ROK 2016:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Szczep Weisella Cibaria, zawierająca go kultura starterowa, zakwas, pieczywo oraz sposób otrzymywania pieczywa i zastosowanie szczepu, kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa. Nr 225277 (decyzja z 04.10.2016 r.). Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Beata Chabłowska, Joanna Rozmierska, Michał Świątek*
 2. Sposób wytwarzania instantyzowanych granulek ziemniaczanych i ziemniaczanego koncentratu smakowego. Nr 225895 (decyzja z 13.12.2016 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski
 3. Koncentraty obiadowe instant na bazie kaszy zbożowej i sposób ich wytwarzania. Nr 223781 (decyzja 09.03.2016). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Ewa Flaczyk*, Maria Jeżewska, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski, Joanna Kobus-Cisowska*, J. Korczak*

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób wytwarzania lodów. P.401342 (decyzja z 02.12.2016 r.). Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska, Krzysztof Siernicki*

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Biopreparat do konserwowania surowców odnawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu. Nr 225911 (decyzja z 13.12. 2016 r.). Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr EP 2615928 (decyzja z 13.01.2016 r.). Patent Europejski. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 2. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr CZ/EP 2615928 (decyzja z 27.01.2016 r.) Czechy. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 3. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr EE/EP 2615928 (decyzja z 28.01.2016 r.) Estonia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 4. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr LT/EP 2615928 (decyzja z 27.01.2016 r.) Litwa. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 5. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr PT/EP 2615928 (decyzja z 29.01.2016 r.) Portugalia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 6. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr SK/EP 2615928 (decyzja z 25.01.2016 r.) Słowacja. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 7. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions. Nr US 9,340,806 (decyzja z 17.05.2016 r.) USA. Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
 8. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions.nr EP 2831254 (decyzja z 17.11.2016 r.) Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
 9. Method for honey wort high–sugar alcohol fermentation. Nr UA 113335 (decyzja z 23.09.2016 r.). Ukraina. Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera, Hanna Cieślak, Agata Terebieniec*, Marek Kieliszek*.
 10. Strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation. Nr US 9370199 (decyzja z 21.06.2016),USA. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska A.*, Michał Świątek*
 11. New strain of Lactobacillus delbrueckii bacteria and its use for the production of bee pollen. Nr EP 2914754 (decyzja 08.12.2016 r.). Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek, Katarzyna Czarniak.
 12. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions.nr CZ/EP 2831254 (decyzja z 16.12.2016 r.) Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
ROK 2015:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób uzdatniania wód amoniakalnych cukrowni. Nr 221552 (decyzja UP RP z 05.05.2015) Twórcy: Bożenna Połeć, Andrzej Baryga, Szymon Nowak. Janusz Sławiński
 2. Urządzenie do termicznego rozkładu biomasy w złożu fluidalnym. Nr 221100 (decyzja z 24.02.2015). Twórcy: Andrzej Borys
  Sposób wytwarzania preparatu skrobiowego. P. 402016, (decyzja z 02.12.2015). Twórcy: Roman Zielonka., Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Jolanta Wysocka-Radke
 3. Sposób jednoczesnego wytwarzania enzymatycznego modyfikatu i hydrolizatu skrobiowego. P.401041 (decyzja z 02.12.2015). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska
 4. Sposób dekompozycji ziarn skrobi ziemniaczanej. P.401940, (decyzja z 04.12.2015). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Aldona Krupska
 5. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. P.398670 (decyzja z 22.10.2015 r.). Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 6. Sposób pozyskiwania obrazów anatomicznych przekrojów mięśni, P.399224 (decyzja z 18.11.2015). Twórcy: Piotr Ślósarz., Marek Stanisz, Dariusz Lisiak

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation,their use and a method plant preservation, NL/EP 2785826, (decyzja z 31.03.2015), Holandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 2. Zielińska K., Stecka K., Fabiszewska A.*, Novy kmen Lactobacillus buchneri A, kompozice a viceslozkovy pripravek na konservaci rostlin bohatych na skrob, jejich pouzitia sposob konservace rostlin, CZ/EP 2 785 826, (decyzja z 22. 04.2015), Czechy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 3. Ein neuer Lactobacillus Buchneria A Stamm,Mishungen und multikomponenten Mishungenfur Starkehaltigen Pflanzenschutz, derenVerwendung und Verfahren zum Pflanzenschutz, DP/EP 2 785 826, (decyzja z 19.02.2015), Niemcy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 4. En ny stamme af Lactobacillus Buchneri A, sammensaetning, en flerkomponentfremstilling til beskyttelse af stivelsesr, DK/EP 2 785826, (decyzja z 09.03.2015), Dania. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 5. Novy kmen Lactobacillus buchneri A, kompozice a vicezlozkovy pripravek na konzervaci rostlin bohatych na skrob, jejich pouziti a spusob konzervace rostlin, SK/EP 2785826, (decyzja z 26.03. 2015), Słowacja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 6. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation, IR/EP 2785826, (03.06.2015), Irlandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska A., Michał Świątek
 7. A new strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for rohghages ensiling. IR/EP 2 582851,(decyzja z 21.05.2015), Irlandia. . Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Fabiszewska
 8. Tulpina noua de Lactobacillus S, utilizarea tulpini de Lactobacillus plantarum S si preparat pentru insilozarea furajelor grosiere, RO/EP 2 582851, (decyzja z 12.01.2015), Rumunia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Fabiszewska
 9. Nouvelle souche de Lactobacillus plantarum S, utilization de la souche de Lactobacillus plantarum S et preparation pour l’ensilage defourrages grossiers, FR/EP 2 582851 (decyzja z 30.10.2015), Francja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Kapturowska
 10. Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages (Sposib oderżannja fermentowanich ozdrovczich napoiv na osnovu zernovich kultur), Nr 107514, (decyzja z 12.01.2015, Ukraina. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 11. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages Nr 2,811,390 (decyzja z 03.11.2015), Kanada. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 12. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages (Sposib oderżannja fermentovanich ozdorovczich plodovo-jagidnich napoiv) Nr, 107513, (decyzja z 12.01.2015), Ukraina, Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
  Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. Nr 2,811,389 (decyzja z 21.07.2015) Kanada. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 13. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. EP 2615927 (decyzja z 02.09.2015). Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 14. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. CZ/EP 2615927 (decyzja 05.11.2015) Czechy. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 15. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. EE/EP 2615927 (decyzja z 10.11.2015) Estonia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 16. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. LT/EP 2615927 (decyzja z 29.10.2015) Litwa. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 17. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. PT/EP 2615927 (decyzja z11.11.2015) Portugalia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 18. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. SK/EP 2615927 (decyzja z10.11.2015) Słowacja. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska

 

ROK 2014:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób wytwarzania preparatu wędzarniczego o modulowanych właściwościach barwiących i aromatyzujących. Nr 219265 (decyzja UP RP z dnia 20.08.2014 r.) Twórcy: Andrzej Borys
 2. Sposób otrzymywania kukurydzy sałatkowej. Nr 218207 (decyzja UP RP z dnia 25.03.2014) Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Genowefa Starogardzka, Marek Buszka, Jolanta Wysocka-Radke, Lucyna Słomińska
 3. Sposób zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy. Nr218210 (decyzja UP RP z dnia 25.03.2014 r.) Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Marek Buszka, Genowefa Starogardzka, Lucyna Słomińska, Jolanta Wysocka‑Radke
 4. Sposób wytwarzania peklowanej aztynowo kiełbasy parzonej o drobno rozdrobnionym farszu o poprawionych cechach jakości zdrowotnej i handlowej. P. 397646 (decyzja UP z dnia 17.12.2014 r.). Twórcy: Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska
 5. Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Nr 219782 (decyzja UP z dnia 24.11.2014 r.) Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek
 6. Sposób wytwarzania mikrokapsułek tymolu. P.402399 (decyzja UP z dnia 17.12.2014 r.). Twórcy: Janusz Adamiec, Elżbieta Wojtowicz, Renata Zawirska-Wojtasiak

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Sposób wytwarzania ekstraktu mieszanki ziołowej w proszku. Nr 219652 (decyzja UP RP z dnia 24.09.2014) Twórcy: Krzysztof Przygoński, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski, Elżbieta Wojtowicz, Bożena Dziarska
 2. Pożywka chromogenna do identyfikacji Listeria monocytogenes. Nr 219889 (decyzja UP z dnia 17.11.2014 r.). Twórcy: Beata Bartodziejska, Beata Paźiak-Domańska, Elżbieta Polak

Patenty na wynalazki udzielone za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób dezynfekcji buraków cukrowych przechowywanych w kopcach przed ich przerobem za pomocą preparatu Biosterid Mocny. Nr UA 86763 U (decyzja 10.01.2014 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Roksolana Czapowska, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik
 2. Sposób otrzymywania sera dojrzewającego, sposób otrzymywania zakwasu, zakwas i ser dojrzewający. Nr 219408 (decyzja UP z 08.09.2014 r.). Twórcy: Antoni Pluta, Monika Garbowska, Anna Berthold-Pluta

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling Patent No. US 8,697,423 B2 (15.04.2014 r.) USA. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 2. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method for plant preservation. EP 278 58 26 (05.11 2014 r.) EU. Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek.
 3. Strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling. Patent EU No. 2 582851 (19.11.2014 r.). Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 4. Uusi Lactobacillus plantarum S –kanta, Lactobacillus plantarum S- kannan kaytto ja valmistekarkearehun siilosailomiseksi. Patent EU no. 2582851 (03.12.2014 r.) Finlandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 5. Novy kmen L. plantarum S, pouzitie kmena L. plantarum S a pripravok na silazovanie objemoveho krmiva. Patent EU no. 2 582851 (16.12. 2014 r.) Słowacja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 6. Novy kmen L. plantarum S, pouzitie kmena L. plantarum S a pripravok na silazovanie objemoveho krmiva. Patent EU no. 2 582851 (17.12. 2014 r.) Czechy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski

ROK 2013:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej zwłaszcza do klejenia osnów tkackich. Nr 214809 (decyzja UP z dnia 20.02.2013). Twórcy: Aleksander Walkowski, Marian Mączyński, Włodzimierz Balcerek
 2. Kaszanka w postaci sypkiej o smaku smażonej kaszanki. Nr 215294 (decyzja UP z dnia 07.05.2013). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski
 3. Sposób wytwarzania kaszanki smażonej instant. Nr 215295 (decyzja UP z dnia 07.05.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Ryszard Przygodzki, Irena Jóźwiak, Henryk Hoppel
 4. Sposób wytwarzania koncentratu grzybowego z roztworów poblanszowniczych grzybów zwłaszcza pieczarek. Nr 216361 (decyzja UP z dnia 23.08.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Andrzej Mrówczyński*, Marian Remiszewski, Przemysław Więcek
 5. Sposób otrzymywania kawy palonej o polepszonej jakości. Nr 216360 (decyzja UP z dnia 23.08.2013). Twórcy: Hanna Łuczak, Maria Białas, Eugeniusz Korbas, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Małgorzata Kulczak
 6. Sposób wytwarzania wędliny podrobowej zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. Nr 217291 (decyzja z dnia 07.11.2013). Twórcy: Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Marian Remiszewski, Krzysztof Przygoński, Bożena Dziarska, Elżbieta Wojtowicz, Anna Kupka
 7. Sposób wytwarzania zupy błyskawicznej – czerniny z makaronem. Nr 217883 (decyzja z dnia 07.11.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski, Henryk Hoppel
 8. Wędlina podrobowa zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. Nr 217320 (decyzja UP z dnia 07.11.2013). Twórcy: Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Marian Remiszewski, Krzysztof Przygoński, Bożena Dziarska, Elżbieta Wojtowicz, Anna Kupka
 9. Klej do tektury falistej. Nr 217308 (decyzja UP z dnia 26.11.2013). Twórcy: Aleksander Walkowski, Grażyna Szymańska, Joanna Le Thanh-Blicharz, Zuzanna Małyszek, Marian Mączyński
 10. Sposób wytwarzania karmelu w formie stałej. Nr 217685 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski
 11. Zupa błyskawiczna – czernina z makaronem. Nr 217704 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski
 12. Sposób jednoetapowej enzymatycznej hydrolizy skrobi instantyzowanej. Nr 217670 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska
 13. Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków hamująca rozwój drożdży Geotrichum candidum. Nr 217724 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Beata Chabłowska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Joanna Rozmierska, Krystyna M. Stecka
 14. Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków. Nr 217703(decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Krystyna M. Stecka, Beata Chabłowska, Anna Misiewicz, Joanna Rozmierska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Roman A. Grzybowski, Hanna Złotkowska, Jacek Urbanek, Justyna Górska
 15. Urządzenie do pobierania próbek z mięsa drobiowego. Nr 217338 (decyzja UP z dnia 05.11.2013). Twórcy: Stanisław Tyszkiewicz, Andrzej Borys, Agata Rosińska, Maria Wawrzyniewicz
 16. Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych. Nr 215852 (decyzja UP z 22.03.213 r. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 17. Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych. Nr 215631 (decyzja UP z dn. 21.03.2013 r.). Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną. Nr 217701 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Joanna Rozmierska, Beata Chabłowska, Emilia Szkudzińska-Rzeszowiak, Liliana Lehrer-Rychel*
 2. Sposób wytwarzania nalewki bezalkoholowej. 217882(decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Leszek Dudarski, Eugeniusz Korbas, Piotr Bodył, Marian Remiszewski, Irena Jóźwiak, Henryk Hoppel
 3. Kawa zbożowa z dodatkiem ziół. Nr 218168 (decyzja z dnia 20.11.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Leszek Dudarski, Piotr Bodył, Elżbieta Wojtowicz, Marian Remiszewski, Henryk Hoppel

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Instant noodles. Nr 1338399 (decyzja Chińskiego UP z 27.11.2013 r.) Twórcy: Ryszard Przygodzki, Eugeniusz Korbas, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Irena Jóźwiak, Piotr Łyskawa