tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Patenty

 

PATENTY NA WYNALAZKI UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW IBPRS

 

ROK 2021:

Pełna lista patentów na wynalazki i zgłoszenia patentowe pracowników IBPRS-PIB w 2021 roku  [ pobierz plik ]:

 

ROK 2020:

Pełna lista patentów na wynalazki uzyskane przez IBPRS w 2020 roku  [ pobierz plik ]:

I. Patent na wynalazek udzielony przez UP RP

Pasta fasolowa instant. P.419178 (decyzja z 09.04.2020) Twórcy: Małgorzata Kulczak, Hanna Łuczak, Iwona Błasińska (ZK)

Sucha mieszanka zbożowo-strączkowa. P.421655 (decyzja z 20.08.2020) Twórcy: Małgorzata Kulczak, Iwona Błasińska, Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak (ZK)

Nowy szczep bakterii Pediococcus acidilactici o zdolności metabolizowania 
1,2-propanodiolu, zawierająca go kultura starterowa oraz preparat. Nr 236769 (decyzja z 18.09.2020) Twórcy: Krystyna Zielińska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Michał Świątek*, Antoni Miecznikowski (ZF)

Sposób zwiększenia wydajności biogazowni wysłodków buraczanych i poprawy jakości biogazu oraz zastosowanie preparatu bakteryjno-enzymatycznego. Nr 236347 
(decyzja z 21.09.2020) Twórcy: Bożenna Połeć, Andrzej Baryga, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Krystyna Zielińska (ZC)

II. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku

Czekolada do powlekania masy lodowej i sposób jej wytwarzania. PL 422120 (decyzja z 07.10.2020) Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska (ZT)

Ciastko kruche i sposób wytwarzania ciastka kruchego. PL 423391 (decyzja z 16.10.2020) Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska (ZT)

Szczep Leuconostoc mesenteroides, zawierająca go kultura starterowa do prowadzenia zakwasu i zastosowanie szczepu oraz kultury starterowej do wytwarzania pieczywa. Nr 235353 (decyzja z 10.03.2020) Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Beata Chabłowska, Elżbieta Słowik (ZF)

Suszony zakwas piekarski zawierający szczepy Lactobacillus diolivorans KKP 2057p oraz Lactobacillus reuteri KKP 2048p oraz sposób jego otrzymywania. P.423970 (decyzja z 16.10.2020) Twórcy: Antoni Miecznikowski, Krystyna Zielińska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Tomasz Nosek* (ZF)

Zakwas piekarski pszenny i sposób otrzymywania pieczywa z użyciem tego zakwasu. P.423969 (decyzja z 04.11.2020) Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Beata Chabłowska, Elżbieta Słowik (ZF)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr 234281 (decyzja z 19.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr 234282 (decyzja z 19.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234283 (decyzja z  19.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234284 (decyzja z 19.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234285 (decyzja z 20.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234286 (decyzja z 20.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234288 (decyzja z 20.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234289 (decyzja z 20.09.2019, dokument patentowy z 18.02.2020) Twórcy Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego, Nr 234455 (decyzja z 23.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234456 (decyzja z 23.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234457 (decyzja z 23.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234458 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu wapniowego, Nr 234459 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234460 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T.*, Obraniak A.*, Brzeziński S.*, Sobiecka E.*, Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234461 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T., Obraniak A., Brzeziński S., Sobiecka E., Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234462 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T., Obraniak A., Brzeziński S., Sobiecka E., Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego, Nr 234463 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T., Obraniak A., Brzeziński S., Sobiecka E., Baryga A. (ZC)

Sposób wytworzenia granulowanego nawozu organiczno-wapniowego, Nr 234464 (decyzja z 24.10.2019, dokument patentowy z 20.03.2020) Twórcy: Olejnik T., Obraniak A., Brzeziński S., Sobiecka E., Baryga A. (ZC)

III. Zgłoszenie wynalazku w UP RP

Sposób wytwarzania kiełbasy drobno rozdrobnionej parzonej peklowanej z obniżoną dawką azotynu sodu o zwiększonej stabilności barwy w czasie ekspozycji na światło P.435757 (zgłoszenie z 21.10.2020) Twórcy: Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)

Sposób wytwarzania homogenizowanej kiełbasy parzonej o przedłużonej trwałości przechowalniczej z mięsa oddzielonego mechanicznie peklowanego obniżoną dawką azotynu sodu. P.435547 (zgłoszenie z 29.10.2020) Twórcy: Beata Łaszkiewicz, Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)

Sposób rafinacji białkowo-cukrowych ekstraktów roślinnych w systemie pozaukładowym P. 433121 (zgłoszenie z 02.03.2020) Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski (ZK)

Sposób izolowania skrobi opornej. P.434961 (zgłoszenie z 13.08.2020) Twórcy: Roman Zielonka, Zuzanna Małyszek, Joanna Le Thanh-Blicharz, Izabela Blejwas (ZK)

Sposób rozkładu polisacharydów zawartych w surowcach lignocelulozowych P.436348 (zgłoszenie z 14.12.2020) Twórcy: Katarzyna Kotarska, Wojciech Dziemianowicz, Anna Świerczyńska (ZG)

IV. Zgłoszenie wynalazku w UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku

Prozdrowotny napój funkcjonalny P.433597 (zgłoszenie z 20.04.2020) Twórcy: Krystian Marszałek, Wioletta Jaruga*, Anna Kowalkiewicz* (ZO)

Sposób ultradźwiękowej identyfikacji różnych rodzajów mięsa oddzielonego mechanicznie. P.436600 (zgłoszenie z 30.12.2020) Twórcy: Piotr Kiełczyński*, Krzysztof Wieja*, Andrzej Balcerzak*, Marek Szalewski*, Piotr Szymański, Stanisław Ptasznik (ZMT)
* twórcy spoza IBPRS

 

 

ROK 2019:

 

1. Patent na wynalazek udzielony przez UP RP

 

 1. Wysokobłonnikowe produkty granulowane instant i sposób ich wytwarzania. Nr 233114 (decyzja z 09.05.2019). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Violetta Mietlicka*, Marian Remiszewski, Irena Jóźwiak (ZK)
 2. Podłoże mikrobiologiczne VRBG agarowe z fioletem, czewienią, solami żółci i glukozą do identyfikacji Enterobacteriaceae w formie tabletek i sposób jego wytwarzania. Nr 233148 (decyzja z 23.05.2019). Twórcy: Beata Bartodziejska, Joanna Królasik, Beata Paziak-Domańska, Anna Szosland-Fałtyn (ZJ)
 3. Sposób wytwarzania wysokowydajnej kiełbasy parzonej o poprawionych cechach jakości sensorycznej. Nr 233506 (decyzja z 07.06.2019). Twórcy: Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)

 

2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 1. Mieszanka lodowa do wytwarzania lodów i sposób wytwarzania lodów z tej mieszanki. Nr 232533 (decyzja z 07.01.2019).Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska (ZT)

 

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP

 1. Sposób wytwarzania farszu z mięsa oddzielonego mechanicznie peklowanego z obniżoną dawką azotynu sodu o poprawionej jakości mikrobiologicznej. P.430470 z 02.07.2019. Twórcy: Beata Łaszkiewicz, Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska* (ZMT)
 2. Sposób otrzymywania koncentratu prebiotycznego z nasion grochu. P.430981 z 29.08.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Krzysztof Przygoński, Elżbieta Wojtowicz (ZK)
 3. Sposób otrzymywania przyprawowego sosu grochowego. P.430999 z 30.08.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski (ZK)
 4. Sposób otrzymywania uniwersalnego substratu białkowego z nasion grochu. P.431339 z 02.10.2019. Twórcy: Roman Zielonka, Elżbieta Wojtowicz, Katarzyna Zając, Irena Jóźwiak (ZK)
 5. Sposób otrzymywania stabilnego zamiennika tłuszczu mlecznego nie zawierającego izomerów trans kwasów tłuszczowych. P.432016 z 29.11.2019. Twórcy: Stanisław Ptasznik (ZMT)

 

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 1. Napój funkcjonalny. P.431441 z 16.10.2019. Twórca: Krystian Marszałek (ZO)

 

ROK 2018:

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA, UZYSKANE PATENTY, ZGŁOSZENIA PATENTOWE, WZORY UŻYTKOWE, WPISY DO REJESTRU

1. Patent na wynalazek udzielony przez UP RP

1. Sposób prowadzenia fermentacji alkoholowej wysokocukrowej brzeczki miodowej. Nr 229762 (decyzja z 22.03.2018 r.). Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera*, Hanna Cieślak (ZM)

2. Sposób wytwarzania niekrystalizujących mas kajmakowych. Nr 230734 (decyzja z 20.07.2018 r.). Twórcy: Marian Remiszewski*, Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Tadeusz Przymus* (ZK)

3. Sposób wytwarzania słodkiego mleka grochowego. Nr 230755 (decyzja z 13.08.2018 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Marian Remiszewski*, Leszek Jarosławski (ZK)

4. Przepływowa wielofunkcyjna cela reakcyjna Nr 230944 (decyzja z 13.09.2018 r.). Twórcy: Arkadiusz Szterk, Lucyna Pakuła (ZA)

5. Sposób skojarzonego przetwarzania ziemniaków na skrobię i substrat ziemniaczany P. 410658 (decyzja z 26.11.2018 r.). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Genowefa Starogardzka, Marek Buszka (ZK)

6. Sposób wytwarzania bejcy spożywczej do drewna. P. 420236 (decyzja z 11.12.2018 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Małgorzata Gumienna*, Artur Szwengiel* (ZK)

2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

1. Sposób wykorzystania preparatu Biopoms do jednoczesnej dezynfekcji i zakwaszania wody poprasowej. Nr UA 123561 (decyzja z 26.02.2018 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Wadim Ptasznik* (ZC)

2. Sposób otrzymywania biogazu z odpadów powstających w produkcji cukru z wykorzystaniem preparatu „LACTACEL – W”. Nr UA 126553 (decyzja z 25.06.2018 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Wadim Ptasznik* (ZC)

3. Zgłoszenie wynalazku w UP RP:

1. Nowy szczep bakterii Pediococcus acidilactici o zdolności metabilizowania 1,2-propanodiolu, zawierająca go kultura starterowa oraz preparat. P.426522 z 01.08.2018 r. Twórcy: Krystyna Zielińska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Michał Świątek*, Antoni Miecznikowski (ZF)

2. Sposób wytwarzania kiełbasy parzonej o średniorozdrobnionym farszu peklowanej dawką azotynu sodu o poprawionych cechach jakości handlowej. P.427567 z 05.09.2018 r. Twórcy: Piotr Szymański (ZMT)

4. Zgłoszenie wynalazku w UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

1. Sposób wytwarzania soków i napojów owocowych. P.426885 z 05.09.2018 r. Twórca Krystian Marszałek (ZO)

5. Zgłoszenie wynalazku za granicą

1. Sposób analizy obrazu trójwymiarowego w celu oceny tuszy zwierzęcej. EP 18188967.5 z 21.08.2018 r. Twórcy: Lisiak Dariusz, Slósarz Piotr*, Strzeliński Paweł*, Łapczyński Rafał* (ZMT)

ROK 2017:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UR RP:

 

 1. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr 226477 (decyzja z11.01.2017 r.) Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak
 2. Sposób otrzymywania niskoscukrzonego syropu skrobiowego. Nr 226526 (decyzja z 03.02.2017 r.). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska*, Marek Buszka, Jolanta Wysocka-Radke
 3. Suche produkty spożywcze na bazie wytłoków marchwiowych Nr 226527 (decyzja z 16.02.2017 r.). Twórcy: Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Małgorzata Kulczak, Eugeniusz Korbas, Hanna Łuczak, Ryszard Przygodzki, Marian Remiszewski
 4. Sposób modyfikacji pyłku kwiatowego. Nr 226818 (decyzja z 20.03.2017 r.). Twórcy: Krzysztof Przygoński, Elżbieta Wojtowicz, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski
 5. Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227145 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Małgorzata Kulczak M, Eugeniusz Korbas, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*, Agnieszka Makowska
 6. Suche, dietetyczne koncentraty potraw instant z kaszą lub makaronem, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227146 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Marian Remiszewski, Renata Langner, Agnieszka Makowska*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*
 7. Suche, dietetyczne koncentraty zup instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania. Nr 227147 (decyzja z 26.04.2017 r.). Ryszard Przygodzki, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Magdalena Zielińska-Dawidziak*, Dorota Piasecka-Kwiatkowska*, Agnieszka Makowska*
 8. Suche, dietetyczne koncentraty deserów instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.Nr 227148 (decyzja z 26.04.2017 r.). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Magdalena Zielińska-Dawidziak.*, Marian Remiszewski, Anna Kupka, Agnieszka Makowska*., Dorota Piasecka-Kwiatkowska*
 9. Suchy koncentrat pieczywa bezglutenowego. Nr 227168 (decyzja z 17.05.2017 r.). Twórcy: Małgorzata Kulczak, Iwona Błasińska, Mariola Jeżewska, Hanna Łuczak
 10. Olej z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej, oraz sposób otrzymywania oleju z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej P.407962 (decyzja z 01.09.2017 r.). Twórcy: Karol Mińkowski
 11. Sposób wytwarzania liofilizowanego preparatu bakterii z gatunku Lactobacillus plantarum K KKP 593/p. P.415113 (decyzja z27.11.2017 r.). Twórcy: Antoni Miecznikowski, Katarzyna Działoszyńska, Krystyna Zielińska

 

Patenty na wynalazki udzielone za granicą na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób otrzymania biogazu z odpadów z produkcji cukru. Nr UA 116911 (decyzja z 12.06.2017 r.). Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik*
 2. Sposób usuwania azotu z kondensatów w cukrowni. Nr UA 117048 (decyzja z 12.06.2017 r.). Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Bożenna Połeć, Roksolana Czapowska*, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik*

 

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr UA 114350 (decyzja z 28.02.2017 r. ) Ukraina. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 2. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr LT/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Litwa. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 3. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr SK/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Słowacja. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 4. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr LV/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Łotwa. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 5. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr DE/EP 2914754 (decyzja z 04.01.2017 r.) Niemcy. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 6. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr CZ/EP 2914754 (decyzja z 06.01.2017 r.) Czechy. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 7. Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi. Nr 6181772(decyzja z 2 8.07.2017 r.) Japonia. Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek*, Katarzyna Czarniak*
 8. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. AT/EP 2831254 (decyzja z 20.02.2017 r.) Austria. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 9. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. FR/EP 2831254 (decyzja z17.03.2017 r.) Francja. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 10. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. DE/EP 2831254 (decyzja z 26.01.2017 r.) Niemcy. Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 11. Sposób prowadzenia fermentacji alkoholowej wysokocukrowej brzeczki miodowej. NR EP 2914755 (decyzja z 08.08.2017 r.) Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera, Hanna Cieślak

ROK 2016:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Szczep Weisella Cibaria, zawierająca go kultura starterowa, zakwas, pieczywo oraz sposób otrzymywania pieczywa i zastosowanie szczepu, kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa. Nr 225277 (decyzja z 04.10.2016 r.). Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Beata Chabłowska, Joanna Rozmierska, Michał Świątek*
 2. Sposób wytwarzania instantyzowanych granulek ziemniaczanych i ziemniaczanego koncentratu smakowego. Nr 225895 (decyzja z 13.12.2016 r.). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski
 3. Koncentraty obiadowe instant na bazie kaszy zbożowej i sposób ich wytwarzania. Nr 223781 (decyzja 09.03.2016). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Ewa Flaczyk*, Maria Jeżewska, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski, Joanna Kobus-Cisowska*, J. Korczak*

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób wytwarzania lodów. P.401342 (decyzja z 02.12.2016 r.). Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska, Krzysztof Siernicki*

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Biopreparat do konserwowania surowców odnawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu. Nr 225911 (decyzja z 13.12. 2016 r.). Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr EP 2615928 (decyzja z 13.01.2016 r.). Patent Europejski. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 2. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr CZ/EP 2615928 (decyzja z 27.01.2016 r.) Czechy. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 3. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr EE/EP 2615928 (decyzja z 28.01.2016 r.) Estonia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 4. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr LT/EP 2615928 (decyzja z 27.01.2016 r.) Litwa. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 5. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr PT/EP 2615928 (decyzja z 29.01.2016 r.) Portugalia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 6. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages. Nr SK/EP 2615928 (decyzja z 25.01.2016 r.) Słowacja. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 7. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions. Nr US 9,340,806 (decyzja z 17.05.2016 r.) USA. Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
 8. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions.nr EP 2831254 (decyzja z 17.11.2016 r.) Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
 9. Method for honey wort high–sugar alcohol fermentation. Nr UA 113335 (decyzja z 23.09.2016 r.). Ukraina. Twórcy: Anna Misiewicz, Urszula Wetoszka, Maria Spera, Hanna Cieślak, Agata Terebieniec*, Marek Kieliszek*.
 10. Strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation. Nr US 9370199 (decyzja z 21.06.2016),USA. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska A.*, Michał Świątek*
 11. New strain of Lactobacillus delbrueckii bacteria and its use for the production of bee pollen. Nr EP 2914754 (decyzja 08.12.2016 r.). Twórcy: Anna Misiewicz, Marek Kieliszek, Katarzyna Czarniak.
 12. A method of initiating acetic fermentation under industrial conditions.nr CZ/EP 2831254 (decyzja z 16.12.2016 r.) Twórcy: Maria Spera, Anna Misiewicz, Irena Sikorska
ROK 2015:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób uzdatniania wód amoniakalnych cukrowni. Nr 221552 (decyzja UP RP z 05.05.2015) Twórcy: Bożenna Połeć, Andrzej Baryga, Szymon Nowak. Janusz Sławiński
 2. Urządzenie do termicznego rozkładu biomasy w złożu fluidalnym. Nr 221100 (decyzja z 24.02.2015). Twórcy: Andrzej Borys
  Sposób wytwarzania preparatu skrobiowego. P. 402016, (decyzja z 02.12.2015). Twórcy: Roman Zielonka., Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Jolanta Wysocka-Radke
 3. Sposób jednoczesnego wytwarzania enzymatycznego modyfikatu i hydrolizatu skrobiowego. P.401041 (decyzja z 02.12.2015). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska
 4. Sposób dekompozycji ziarn skrobi ziemniaczanej. P.401940, (decyzja z 04.12.2015). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Aldona Krupska
 5. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych. P.398670 (decyzja z 22.10.2015 r.). Twórcy: Maria Spera, Irena Sikorska, Anna Misiewicz
 6. Sposób pozyskiwania obrazów anatomicznych przekrojów mięśni, P.399224 (decyzja z 18.11.2015). Twórcy: Piotr Ślósarz., Marek Stanisz, Dariusz Lisiak

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation,their use and a method plant preservation, NL/EP 2785826, (decyzja z 31.03.2015), Holandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 2. Zielińska K., Stecka K., Fabiszewska A.*, Novy kmen Lactobacillus buchneri A, kompozice a viceslozkovy pripravek na konservaci rostlin bohatych na skrob, jejich pouzitia sposob konservace rostlin, CZ/EP 2 785 826, (decyzja z 22. 04.2015), Czechy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 3. Ein neuer Lactobacillus Buchneria A Stamm,Mishungen und multikomponenten Mishungenfur Starkehaltigen Pflanzenschutz, derenVerwendung und Verfahren zum Pflanzenschutz, DP/EP 2 785 826, (decyzja z 19.02.2015), Niemcy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 4. En ny stamme af Lactobacillus Buchneri A, sammensaetning, en flerkomponentfremstilling til beskyttelse af stivelsesr, DK/EP 2 785826, (decyzja z 09.03.2015), Dania. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 5. Novy kmen Lactobacillus buchneri A, kompozice a vicezlozkovy pripravek na konzervaci rostlin bohatych na skrob, jejich pouziti a spusob konzervace rostlin, SK/EP 2785826, (decyzja z 26.03. 2015), Słowacja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska, Michał Świątek
 6. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation, IR/EP 2785826, (03.06.2015), Irlandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Fabiszewska A., Michał Świątek
 7. A new strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for rohghages ensiling. IR/EP 2 582851,(decyzja z 21.05.2015), Irlandia. . Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Fabiszewska
 8. Tulpina noua de Lactobacillus S, utilizarea tulpini de Lactobacillus plantarum S si preparat pentru insilozarea furajelor grosiere, RO/EP 2 582851, (decyzja z 12.01.2015), Rumunia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Fabiszewska
 9. Nouvelle souche de Lactobacillus plantarum S, utilization de la souche de Lactobacillus plantarum S et preparation pour l’ensilage defourrages grossiers, FR/EP 2 582851 (decyzja z 30.10.2015), Francja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Antoni Miecznikowski, Marta Kupryś, Agata Kapturowska
 10. Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages (Sposib oderżannja fermentowanich ozdrovczich napoiv na osnovu zernovich kultur), Nr 107514, (decyzja z 12.01.2015, Ukraina. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 11. Method of production of fermented pro-healthy cereal beverages Nr 2,811,390 (decyzja z 03.11.2015), Kanada. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 12. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages (Sposib oderżannja fermentovanich ozdorovczich plodovo-jagidnich napoiv) Nr, 107513, (decyzja z 12.01.2015), Ukraina, Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
  Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. Nr 2,811,389 (decyzja z 21.07.2015) Kanada. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 13. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. EP 2615927 (decyzja z 02.09.2015). Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 14. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. CZ/EP 2615927 (decyzja 05.11.2015) Czechy. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 15. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. EE/EP 2615927 (decyzja z 10.11.2015) Estonia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 16. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. LT/EP 2615927 (decyzja z 29.10.2015) Litwa. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 17. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. PT/EP 2615927 (decyzja z11.11.2015) Portugalia. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 18. Method of production of fermented pro-healthy fruit beverages. SK/EP 2615927 (decyzja z10.11.2015) Słowacja. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska

 

ROK 2014:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób wytwarzania preparatu wędzarniczego o modulowanych właściwościach barwiących i aromatyzujących. Nr 219265 (decyzja UP RP z dnia 20.08.2014 r.) Twórcy: Andrzej Borys
 2. Sposób otrzymywania kukurydzy sałatkowej. Nr 218207 (decyzja UP RP z dnia 25.03.2014) Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Genowefa Starogardzka, Marek Buszka, Jolanta Wysocka-Radke, Lucyna Słomińska
 3. Sposób zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy. Nr218210 (decyzja UP RP z dnia 25.03.2014 r.) Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Marek Buszka, Genowefa Starogardzka, Lucyna Słomińska, Jolanta Wysocka‑Radke
 4. Sposób wytwarzania peklowanej aztynowo kiełbasy parzonej o drobno rozdrobnionym farszu o poprawionych cechach jakości zdrowotnej i handlowej. P. 397646 (decyzja UP z dnia 17.12.2014 r.). Twórcy: Piotr Szymański, Danuta Kołożyn-Krajewska
 5. Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Nr 219782 (decyzja UP z dnia 24.11.2014 r.) Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek
 6. Sposób wytwarzania mikrokapsułek tymolu. P.402399 (decyzja UP z dnia 17.12.2014 r.). Twórcy: Janusz Adamiec, Elżbieta Wojtowicz, Renata Zawirska-Wojtasiak

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Sposób wytwarzania ekstraktu mieszanki ziołowej w proszku. Nr 219652 (decyzja UP RP z dnia 24.09.2014) Twórcy: Krzysztof Przygoński, Eugeniusz Korbas, Marian Remiszewski, Elżbieta Wojtowicz, Bożena Dziarska
 2. Pożywka chromogenna do identyfikacji Listeria monocytogenes. Nr 219889 (decyzja UP z dnia 17.11.2014 r.). Twórcy: Beata Bartodziejska, Beata Paźiak-Domańska, Elżbieta Polak

Patenty na wynalazki udzielone za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

 

 1. Sposób dezynfekcji buraków cukrowych przechowywanych w kopcach przed ich przerobem za pomocą preparatu Biosterid Mocny. Nr UA 86763 U (decyzja 10.01.2014 r.) Ukraina. Twórcy: Andrzej Baryga, Roksolana Czapowska, Igor Bordun*, Wadim Ptasznik
 2. Sposób otrzymywania sera dojrzewającego, sposób otrzymywania zakwasu, zakwas i ser dojrzewający. Nr 219408 (decyzja UP z 08.09.2014 r.). Twórcy: Antoni Pluta, Monika Garbowska, Anna Berthold-Pluta

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling Patent No. US 8,697,423 B2 (15.04.2014 r.) USA. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 2. A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method for plant preservation. EP 278 58 26 (05.11 2014 r.) EU. Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek.
 3. Strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling. Patent EU No. 2 582851 (19.11.2014 r.). Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 4. Uusi Lactobacillus plantarum S –kanta, Lactobacillus plantarum S- kannan kaytto ja valmistekarkearehun siilosailomiseksi. Patent EU no. 2582851 (03.12.2014 r.) Finlandia. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 5. Novy kmen L. plantarum S, pouzitie kmena L. plantarum S a pripravok na silazovanie objemoveho krmiva. Patent EU no. 2 582851 (16.12. 2014 r.) Słowacja. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski.
 6. Novy kmen L. plantarum S, pouzitie kmena L. plantarum S a pripravok na silazovanie objemoveho krmiva. Patent EU no. 2 582851 (17.12. 2014 r.) Czechy. Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski

ROK 2013:

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP:

 

 1. Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej zwłaszcza do klejenia osnów tkackich. Nr 214809 (decyzja UP z dnia 20.02.2013). Twórcy: Aleksander Walkowski, Marian Mączyński, Włodzimierz Balcerek
 2. Kaszanka w postaci sypkiej o smaku smażonej kaszanki. Nr 215294 (decyzja UP z dnia 07.05.2013). Twórcy: Ryszard Przygodzki, Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski
 3. Sposób wytwarzania kaszanki smażonej instant. Nr 215295 (decyzja UP z dnia 07.05.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Ryszard Przygodzki, Irena Jóźwiak, Henryk Hoppel
 4. Sposób wytwarzania koncentratu grzybowego z roztworów poblanszowniczych grzybów zwłaszcza pieczarek. Nr 216361 (decyzja UP z dnia 23.08.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Andrzej Mrówczyński*, Marian Remiszewski, Przemysław Więcek
 5. Sposób otrzymywania kawy palonej o polepszonej jakości. Nr 216360 (decyzja UP z dnia 23.08.2013). Twórcy: Hanna Łuczak, Maria Białas, Eugeniusz Korbas, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Małgorzata Kulczak
 6. Sposób wytwarzania wędliny podrobowej zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. Nr 217291 (decyzja z dnia 07.11.2013). Twórcy: Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Marian Remiszewski, Krzysztof Przygoński, Bożena Dziarska, Elżbieta Wojtowicz, Anna Kupka
 7. Sposób wytwarzania zupy błyskawicznej – czerniny z makaronem. Nr 217883 (decyzja z dnia 07.11.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski, Henryk Hoppel
 8. Wędlina podrobowa zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. Nr 217320 (decyzja UP z dnia 07.11.2013). Twórcy: Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Marian Remiszewski, Krzysztof Przygoński, Bożena Dziarska, Elżbieta Wojtowicz, Anna Kupka
 9. Klej do tektury falistej. Nr 217308 (decyzja UP z dnia 26.11.2013). Twórcy: Aleksander Walkowski, Grażyna Szymańska, Joanna Le Thanh-Blicharz, Zuzanna Małyszek, Marian Mączyński
 10. Sposób wytwarzania karmelu w formie stałej. Nr 217685 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Roman Zielonka, Leszek Jarosławski
 11. Zupa błyskawiczna – czernina z makaronem. Nr 217704 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Irena Jóźwiak, Marian Remiszewski
 12. Sposób jednoetapowej enzymatycznej hydrolizy skrobi instantyzowanej. Nr 217670 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Słomińska
 13. Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków hamująca rozwój drożdży Geotrichum candidum. Nr 217724 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Beata Chabłowska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Joanna Rozmierska, Krystyna M. Stecka
 14. Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków. Nr 217703(decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Krystyna M. Stecka, Beata Chabłowska, Anna Misiewicz, Joanna Rozmierska, Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Roman A. Grzybowski, Hanna Złotkowska, Jacek Urbanek, Justyna Górska
 15. Urządzenie do pobierania próbek z mięsa drobiowego. Nr 217338 (decyzja UP z dnia 05.11.2013). Twórcy: Stanisław Tyszkiewicz, Andrzej Borys, Agata Rosińska, Maria Wawrzyniewicz
 16. Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych. Nr 215852 (decyzja UP z 22.03.213 r. Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska
 17. Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych. Nr 215631 (decyzja UP z dn. 21.03.2013 r.). Twórcy: Lubomiła Owczarek, Urszula Jasińska, Sylwia Skąpska

 

Patenty na wynalazki udzielone przez UP RP i wdrożone:

 

 1. Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną. Nr 217701 (decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Joanna Rozmierska, Beata Chabłowska, Emilia Szkudzińska-Rzeszowiak, Liliana Lehrer-Rychel*
 2. Sposób wytwarzania nalewki bezalkoholowej. 217882(decyzja UP z dnia 20.12.2013). Twórcy: Leszek Dudarski, Eugeniusz Korbas, Piotr Bodył, Marian Remiszewski, Irena Jóźwiak, Henryk Hoppel
 3. Kawa zbożowa z dodatkiem ziół. Nr 218168 (decyzja z dnia 20.11.2013). Twórcy: Eugeniusz Korbas, Leszek Dudarski, Piotr Bodył, Elżbieta Wojtowicz, Marian Remiszewski, Henryk Hoppel

Patenty na wynalazki udzielone za granicą:

 

 1. Instant noodles. Nr 1338399 (decyzja Chińskiego UP z 27.11.2013 r.) Twórcy: Ryszard Przygodzki, Eugeniusz Korbas, Maria Jeżewska, Iwona Błasińska, Irena Jóźwiak, Piotr Łyskawa