tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zgłoszenia Patentowe

 

– w Urzędzie Patentowym RP

 

Lp.


Nazwa wynalazkuZakład

1.


Kaszanka smażona w postaci sypkiej.
(Zgłoszenie patentowe P. 386 924 z 2008 r.)


OK


2.


Sposób wytwarzania kaszanki smażonej instant.
(Zgłoszenie patentowe P. 386 925 z 2008 r.)


OK


3.


Sposób jednoetapowej, enzymatycznej hydrolizy skrobi instantyzowanej.
(Zgłoszenie patentowe P. 390 033 2009 r.)


OK


4.


Sposób wytwarzania koncentratu grzybowego z roztworów poblanszowniczych grzybów, zwłaszcza pieczarek. (Zgłoszenie patentowe P. 390 035 z 2009 r.)


OK


5.


Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej, zwłaszcza stosowanej do klejenia osnów tkackich. (Zgłoszenie patentowe P. 390 036 z 2009 r.)


OK


6.


Sposób otrzymywania kawy palonej o polepszonej jakości.
(Zgłoszenie patentowe P. 390 037 z 2009 r.)


OK


7.


Sposób wytwarzania ekstraktu mieszanki ziołowej w proszku.
(Zgłoszenie patentowe P. 391 835 z 2010 r.)


OK


8.


Sposób wytwarzania fermentowanych prozdrowotnych napojów zbożowych.
(Zgłoszenie patentowe P. 392 426 z 2010 r.)


ZO


9.


Sposób wytwarzania fermentowanych prozdrowotnych napojów owocowych.
(Zgłoszenie patentowe P. 392 425 z 2010 r.)


ZO


10.


Sposób niskotemperaturowej, enzymatycznej hydrolizy skrobi ziemniaczanej.
(Zgłoszenie patentowe P. 393 137 z 2010 r.)


OK


11.


Klej do tektury falistej.
(Zgłoszenie patentowe P. 393 313 z 2010 r.)


OK


12.


Sposób otrzymywania spożywczego oleju roślinnego o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej. (Zgłoszenie patentowe P. 393 393 z 2010 r.)


OM


13.


Wędlina podrobowa, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności.
(Zgłoszenie patentowe P. 393 400 z 2010 r.)


OK


14.


Sposób wytwarzania wędliny podrobowej, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. (Zgłoszenie patentowe P. 393 394 z 2010 r.)


OK


15.


Zupa błyskawiczna – czernina z makaronem.
(Zgłoszenie patentowe P. 393 396 z 2010 r.)


OK


16.


Sposób wytwarzania zupy błyskawicznej – czerniny z makaronem.


(Zgłoszenie patentowe P. 393 399 z 2010 r.)


OK


17.


Sposób wytwarzania preparatu wędzarniczego o modulowanych właściwościach barwiących i aromatyzujących. (Zgłoszenie patentowe P. 393 480 z 2010 r.)


OM


18.


Sposób otrzymywania kukurydzy sałatkowej.
(Zgłoszenie patentowe P. 395 885 z 2011 r.)


OK


19.


Sposób wytwarzania karmelu w formie stałej.
(Zgłoszenie patentowe P. 395 884 z 2011 r.)


OK


20.


Prozdrowotny dodatek ziołowy i sposób jego wytwarzania.
(Zgłoszenie patentowe 397 412 z 2011 r.)


OK


21.


Kawa zbożowa z dodatkiem ziół.
(Zgłoszenie patentowe P.397 409 z 2011 r.)


OK


22.


Nalewka prozdrowotna.
(Zgłoszenie patentowe P 397 415 z 2011 r.)


OK


23.


Sposób wytwarzania nalewki bezalkoholowej.
(Zgłoszenie patentowe P 397 414 z 2011 r.)


OK


24.


Pełnoziarnista kasza makaronowa.
(Zgłoszenie patentowe P.397 411 z 2011 r.)


OK


25.


Sposób zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy.
(Zgłoszenie patentowe P. 397 408 z 2011 r.)


OK


26.


Sposób wytwarzania oleju spożywczego o naturalnym aromacie ziołowym.
(Zgłoszenie patentowe P.397 410 z 2011 r.)


OK


27.


Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków.
(Zgłoszenie patentowe P.397 658 z 2011 r.)


ZF, ZM


28.


Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków hamująca rozwój drożdży Geotrichum candidum. (Zgłoszenie patentowe P.397 657 z 2011 r.)


ZF


29.


Sposób szacowania marmurkowatości mięsa tuszy wieprzowej.
(Zgłoszenie patentowe P.397 532 z 2011 r.)


OM


30


Urządzenie do termicznego rozkładu biomasy w złożu fluidalnym.
(Zgłoszenie patentowe P.397 531 z 2011 r.)


OM


31.


Sposób oceny jakości tusz zwierząt rzeźnych.
(Zgłoszenie patentowe P.397 645 z 2011 r.)


OM


32.


Sposób badania zawartości wody obcej w mięsie drobiowym oraz urządzenie do pobierania próbek z mięsa drobiowego.
(Zgłoszenie patentowe P.397 643 z 2011 r.)


OM


33.


Sposób wytwarzania drobno rozdrobnionych przetworów z drobiu o właściwościach prozdrowotnych.
(Zgłoszenie patentowe P.397 642 z 2011 r.)


OM


34.


Sposób wytwarzania peklowanej azotynowo kiełbasy parzonej o drobno rozdrobnionym farszu o poprawionych cechach jakości zdrowotnej i handlowej
(Zgłoszenie patentowe P.397 646 z 2011 r.)


OM


35.


Olej diacyloglicerolowy i sposób jego otrzymywania na drodze enzymatycznej modyfikacji tłuszczu triacyloglicerolowego.
(Zgłoszenie patentowe P.397 639 z 2011 r.)


OM


36.


Sposób uzdatniania wód amoniakalnych cukrowni.
(Zgłoszenie patentowe P.396 973 z 2011 r.)


OC


37.


Sposób uruchamiania fermentacji octowej w warunkach przemysłowych.
(Zgłoszenie patentowe P. 398670 z 2012 r.)


ZM


38.


Pożywka chromogenna do identyfikacji Listeria monocytogenes.
(Zgłoszenie patentowe P. 398725 z 2012 r.)


OCh


39.


Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną.
(Zgłoszenie patentowe P. 399830 z 2012 r.)


ZF


40.


Sposób otrzymywania enzymatycznych hydrolizatów z kaszki kukurydzianej,
z wykorzystaniem autogennego, pomocniczego środka filtracyjnego.
(Zgłoszenie patentowe P. 401040 z 2012 r.)


OK


41.


Sposób jednoczesnego wytwarzania enzymatycznego modyfikatu i hydrolizatu skrobiowego. (Zgłoszenie patentowe P. 401041 z 2012 r.)


OK


42.


Koncentraty obiadowe instant na bazie kaszy zbożowej i sposób ich wytwarzania.
(Zgłoszenie patentowe P402202 z 2012 r.)


OK


43.


Sposób dekompozycji ziarn skrobi ziemniaczanej.
(Zgłoszenie patentowe P.401940 z 2012 r.)


OK


44.


Sposób wytwarzania preparatu skrobiowego.
(Zgłoszenie P. 402016 z 2012 r.)


OK


45.


Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.
(Zgłoszenie patentowe P. 401735 z 2012 r.)


ZF


46.


Ultradźwiękowy sposób szacowania marmurkowatości mięsni udźca zwierząt rzeźnych. (Zgłoszenie patentowe P. 399223 z 2012 r.)


OM


47.


Sposób pozyskiwania obrazów anatomicznych przekrojów mięśni.
(Zgłoszenie patentowe P. 399224 z 2012 r.)


OM


48.


Sposób szacowania marmurkowatości mięsa metodą optyczno-igłową.
(Zgłoszenie patentowe P. 399231 z 2012 r.)


OM


 

– w zagranicznym Urzędzie Patentowym

 

Lp.


Nazwa wynalazku
Zakład
1.

Makaron instant.
(Zgłoszenie patentowe w trybie PCT z 19. 12. 2008r., PCT/PL2008/000097).


OK
2.

New strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling.
(Zgłoszenie patentowe w trybie PCT z 14. 06. 2011r., WO/2011/159178).


ZF


3.

New strainof Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling.
(Zgłoszenie patentowe do U.P. USA z 26.11.2012, US 13684983)


ZF


4.

New strein of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling.
(Zgłoszenie patentowe do EPO z 23.11.2012, EP11731146.4)


ZF


5.

Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages.
(Zgłoszenie patentowe w trybie PCT z 14. 09. 2011r., PCT/PL2011/050035).


ZO


6.

Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages.
(Zgłoszenie patentowe w trybie PCT z 14. 09. 2011r., PCT/PL2011/050036.


ZO