tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Wszczęte przewody doktorskie

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia uchwałą Rady Naukowej IBPRS w Warszawie z dnia 27.09.2018 r. i 04.04.2019 r.

L.p.Imię, nazwiskoPromotor 
1.Mgr inż. Joanna Bucka-KolendoDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
2.Mgr Agnieszka DekowskaDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
3.Mgr inż. Artur KalinowskiDr hab. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
4.Mgr inż. Edyta Ksieniewicz-WoźniakDr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
5.Mgr inż. Beata ŁaszkiewiczProf. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie
6.Mgr Zuzanna MałyszekDr hab. Hanna Maria Baranowska, prof. UP w Poznaniuprocedura zakończona
7.Mgr inż. Bożena MazurkiewiczDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
8.Mgr inż. Dorota MichałowskaDr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM, w Olsztynie
9.Mgr inż. Justyna NasiłowskaDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
10.Mgr inż. Barbara NoszkaDr hab. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
11.Mgr Marzena PołaskaDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
12.Mgr inż. Bartłomiej RudaProf. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, IBPRS
13.Mgr inż. Agnieszka SalamonDr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
14.Mgr inż. Sylwia StępniewskaDr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak, prof. SGGW w Warszawieprocedura zakończona
15.Mgr inż. Justyna SzczepańskaDr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS
16.Mgr inż. Urszula TrychDr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Postępowania doktorskie:

mgr inż. Barbara Noszka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zastosowanie wybranych tłuszczów egzotycznych w produktach typu emulsji W/O o podwyższonej wartości żywieniowej
dziedzina nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor:      dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Józef Korczak – profesor emerytowany, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                    Prof.  dr hab. inż. Agnieszka Kita – Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 1. Streszczenie pracy doktorskiej  [ pobierz .pdf ]
 2. Recenzja 1 – prof. dr hab. Józef Korczak  [ pobierz .pdf ]
 3. Recenzja 2 – dr hab. Agnieszka Kita  [ pobierz .pdf ]
 4. Ogłoszenie o obronie  [ link ]
 5. Uchwała Komisji [ link ]
mgr Zuzanna Małyszek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ struktury molekularnej spożywczych skrobi modyfikowanych chemicznie na oddziaływania biopolimer-woda
dziedzina nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor: prof. dr hab. Hanna Maria Baranowska, Katedra Fizyki i Biofizyki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz, Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Sikora, Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Małgorzata Kowalska, prof. UTH, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 1. Streszczenie pracy doktorskiej  [ pobierz .pdf ]
 2. Recenzja 1 – dr hab. inż. Małgorzata Kowalska  [ pobierz .pdf ]
 3. Recenzja 2 – prof. dr hab. inż. Marek Sikora  [ pobierz .pdf ]
 4. Ogłoszenie o obronie  [ link ]
 5. Uchwała Komisji [ link ]
mgr inż. Sylwia Stępniewska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Studia nad wartością wypiekową mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem roli polisacharydów
dziedzina nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor: dr hab. inż. Grażyna Cacak-Pietrzak, Instytut Nauk o Żywności Katedra Technologii i Oceny Żywności, SGGW w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Szafrańska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Recenzenci: dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. UP Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
dr hab. inż. Renata Różyło, prof. UP, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 1. Streszczenie pracy doktorskiej  [ pobierz .pdf ]
 2. Recenzja 1 – dr hab. inż. Anna Czubaszek  [ pobierz .pdf ]
 3. Recenzja 2 – dr hab. inż. Renata Różyło  [ pobierz .pdf ]
 4. Ogłoszenie o obronie  [ link ]
 5. Uchwała Komisji [ link ]
 6. Uchwała Komisji – Wyróżnienie [ link ]

Ogłoszenia:

Doktoraty – Seminaria doktoranckie

Doktoraty – Seminaria doktoranckie

Szanowni Państwo,   Szanowni Państwo, Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie. Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych. W przypadku braku możliwości...

Seminaria Instytutowe

Seminaria Instytutowe

2021 rok Aktualne na dzień 18.10.2021SEMINARIA INSTYTUTOWE 2021 r. Uwaga! Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa,...

Wszczęte przewody doktorskie

Wszczęte przewody doktorskie

Wszczęte przewody doktorskie w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia uchwałą Rady Naukowej IBPRS w Warszawie z dnia 27.09.2018 r.:  mgr inż. Justyna Szczepańska (ZO) „Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i homogenizacji...