tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 17.12.2020 roku o godz. 10.00 w auli A
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr inż. Sylwii Moniki Stępniewskiej
na temat:

Studia nad wartością wypiekową mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem roli polisacharydów

Dziedzina Nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych
Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor:
dr hab. inż. Grażyna Cacak-Pietrzak
Instytut Nauk o Żywności
Katedra Technologii i Oceny Żywności,
SGGW w Warszawie

Promotor pomocniczy:
dr inż. Anna Szafrańska
Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Recenzenci:
dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. UP
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Renata Różyło, prof. UP
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS w Warszawie, ul Rakowiecka 36.
Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie: [ pobierz plik .pdf ]