tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Publikacje

ROK 2019

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE w 2019 r.

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW97
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH81
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports47
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra34
II. MONOGRAFIE NAUKOWE16
a)Autorstwo monografii wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw MNiSW3
b)Autorstwo rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw MNiSW11
c)Autorstwo rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw MNiSW1
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW110
I. Publikacje naukowe i popularno-naukowe w czasopismach17
II. Publikacja w wydawnictwie zwartym 3
III. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science ale niezamieszczonych w wykazie materiałów konferencyjnych5
IV. Publikacje w materiałach konferencyjnych85
Publikacje ogółem:207

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2019 r. (Publications 2019)

 

ROK 2018

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE w 2018 r.

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW96
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH84
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports43
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra41
II. MONOGRAFIE NAUKOWE16
a)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku angielskim2
b)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim1
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW102
I. Publikacje naukowe i popularno-naukowe w czasopismach7
II. Publikacje w materiałach konferencyjnych95
Publikacje ogółem:198

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2018 r. (Publications 2018)
 

ROK 2017

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2017 r. (Publications 2017)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW114
I. PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH:104
a)Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych na liście A MNiSW41
b)Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych na liście B MNiSW58
c)Publikacje naukowe w czasopismach obcojęzycznych nie wymienionych na listach MNiSW5
II. PUBLIKACJE NAUKOWE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH
Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH UWZGLĘDNIONYCH
W WEB OF SCIENCE
8
III. MONOGRAFIE NAUKOWE2
a)Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej2
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW 92
I. PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE
W CZASOPISMACH
13
II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH 79
Publikacje ogółem:206

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2017 r. (Publications 2017)

 

 

ROK 2016

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW139
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH118
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports39
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra75
c)Publikacja w czasopiśmie obcojęzycznym nie wymienionym w wykazie ministra4
II. PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIŁACH Z KONFERENCJI
MIĘDZYNARODOWEJ UZWGLĘDNIONEJ W WEB OF SCIENCE
8
III. MONOGRAFIE NAUKOWE13
a)Monografia naukowa lub wybitna naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi 4 lub więcej a ich udział jest niewyodrębniony1
b)Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej11
c)Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 41
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW106
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH10
II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH96
Publikacje ogółem:245

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2016 r. (Publications 2016)

 

 

ROK 2015

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW 132
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH 121
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports40
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra80
c)Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science1
II. MONOGRAFIE NAUKOWE 11
a)Monografia naukowa lub wybitna naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi 4 lub więcej a ich udział jest niewyodrębniony1
b)Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej10
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW 179
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH 26
II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH 153
Publikacje ogółem: 311

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2015 r. (Publications 2015)

 

 

ROK 2014

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW90
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH83
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports24
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra59
c)Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science-
II. MONOGRAFIE NAUKOWE7
a)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim-
b)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim3
c)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski-
d)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski4
e)Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej-
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW166
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH35
II. WYDAWNICTWA ZWARTE3
a)Autorstwo wydawnictwa zwartego w języku polskim1
b)Autorstwo rozdziału w wydawnictwie zwartym w języku angielskim1
c)Autorstwo rozdziału w wydawnictwie zwartym w języku polskim1
III. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH128
Publikacje ogółem:256

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2014 r. (Publications 2014)

 

 

ROK 2013

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW88
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH82
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports23
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra58
c)Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra-
d)Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science2
II. MONOGRAFIE NAUKOWE5
a)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim-
b)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim-
c)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski3
d)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski2
e)Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej-
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW177
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH45
II. WYDAWNICTWA ZWARTE1
III. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH131
Publikacje ogółem:265

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2013 r. (Publications 2013)

 

 

ROK 2012

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.WyszczególnienieLiczba publikacji
PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW85
I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH75
a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports21
b)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra54
c)Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra-
II. MONOGRAFIE NAUKOWE10
a)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim-
b)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
w języku angielskim
1
c)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski-
d)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
w języku polskim lub innym niż angielski lub polski
8
e)

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej
1
PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW215
I. WYDAWNICTWA ZWARTE12
II. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH84
II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH119
Publikacje ogółem:300

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2012 r. (Publications 2012)