Autorzy: Pracownicy Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIBo autorach: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB p.o. Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności. Prowadzi badania nad występowaniem i...