tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Utworzono: 24.06.2024 r.
Aktualizacja. 24.06.2023 r. ZIARNO PSZENICY ZE ZBIORÓW 2023 R. – JAKOŚĆ W MAGAZYNACH ZBOŻOWYCH [ link ]

Zadania badawcze w 2024 roku.

Zleceniodawca:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zleceniobiorca:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Wykonanie zadań badawczych na podstawie umowy nr DRE.prz. 070.2.2024

Koordynator projektu w IBPRS-PIB: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

Termin realizacji: 1.01.2024 – 31.12.2024

Raporty z zadań badawczych w 2024 r. (pliki .pdf do pobrania):