tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Seminaria Instytutowe

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym Seminarium Instytutowym mgr inż. Anny Nurek (KJ) pt. „Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS (AB 452)”, które odbędą się we wtorek 15 czerwca 2021 r. o godz. 09:00 w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie.

Seminaria będą odbywać się we wtorki o godz. 9:00 w Sali A.
Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa!

W związku z sytuacją epidemiczną w miarę możliwości prosimy o uczestnictwo on-line, aby ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w Sali A i umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu.

 

 

Lp.TerminZakładAutorTemat
12345
1.02.03.2021GPdr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRSNowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Planowany zakres prac Międzyzakładowej Grupy ds. Prawa Paszowego i Żywnościowego
2.23.03.2021ZMmgr inż. Michał WójcickiMolekularne mechanizmy oporności bakterii z rodzaju Salmonella
3.30.03.2021GPdr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRSResearch in food safety – EFSA Conference, Luxemburg 2020
4.06.04.2021ZJdr inż. Magdalena GajewskaBadanie cech jakościowych serów farmerskich produkowanych metodą tradycyjną
5.20.04.2021KJmgr inż. Anna NurekAudity wewnętrzne wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (głównie dla auditorów wewnętrznych)
6.25.05.2021ZMmgr inż. Joanna Bucka-KolendoMożliwości aplikacyjne MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów
7.08.06.2021ZMmgr Agnieszka DekowskaSekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 1
8.15.06.2021KJmgr inż. Anna NurekZmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS (AB 452)
9.14.09.2021ZOdr inż. Łukasz WoźniakBioaktywne związki obecne w woskach kutykularnych roślin i kinetyka ich syntezy
10.21.09.2021ZMdr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRSMolekularna i funkcjonalna analiza regulacji ekspresji genów i modułów genetycznych biorących udział w quorum sensing jako modułowej odpowiedzi sygnałowej bakterii
11.12.10.2021ZMmgr Agnieszka DekowskaSekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 2
12.19.10.2021ZMTdr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRSOleje w kraju i na świecie – technologia, jakość
13.09.11.2021KJmgr inż. Anna NurekWażniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2021 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452
14.23.11.2021ZZdr inż. Sylwia StępniewskaWartość technologiczna ziarna wybranych odmian żyta
15.14.12.2021ZMdr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS mgr inż. Michał WójcickiPodstawy molekularne mechanizmów CRISPR/Cas i możliwości ich wykorzystania w edycji genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych