tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2023 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30.

Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

Stan na: 19-09-2023 r.

Lp. Termin Zakład Autor Temat
1. 12.01.2023 ZM dr Magdalena Modrzejewska-Balcerek Rola czynników transkrypcyjnych PA2121 i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa. Praca doktorska
2. 02.02.2023 ZM mgr inż. Artur Wardaszka Analiza udziału zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w przekazywaniu białka ferrytyny z ludzkich makrofagów do komórek nowotworowych
3. 16.03.2023 ZT dr inż. Agnieszka Tyfa Bakterie Alicyclobacillus sp. – charakterystyka i zdolność tworzenia biofilmów
4. 13.04.2023 dr Grzegorz Guzik Higienizacja radiacyjna i wykrywanie napromieniowania żywności
5. 20.04.2023 ZT dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska Optymalizacja przetwarzania produktów rolno-spożywczych, racjonalne gospodarowanie energią oraz obniżenie emisji gazów cieplarniach
6. 27.04.2023 ZT mgr inż. Anna Drabent Gęstość odżywcza wyznacznikiem jakości żywności
7. 25.05.2023 KJ mgr inż. Anna Nurek Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)
8. 14.09.2023 ZJ mgr Olga Sęczkowska Charakterystyka i wykorzystanie technologiczne dzikich szczepów bakterii fermentacji mlekowej, do ukwaszania śruty i makuchu rzepakowego, w celu wykorzystania ich do skarmiania
9. 05.10.2023 ODWOŁANE
10. 09.11.2023 ZO dr Amin Mousavi Khaneghah Transforming Sesame from Allergen to Functional Ingredient: The Role of Emerging Extraction Technologies was presented at 7-ISPMF, China
11. 16.11.2023 ZA dr inż. Dominik Popowski Metabolizm urolityn ex vivo oraz wpływ antybiotyków na biotransformację elagotanin
12. 23.11.2023 ZM mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba Charakterystyka i potencjał probiotyczny szczepu Fructobacillus tropaeoli KKP 3032
13. 30.11.2023 KJ mgr inż. Anna Nurek Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2023 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452
14. 07.12.2023 ZO mgr inż. Urszula Trych Wpływ ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym na stabilność i biodostępność antocyjanów w produktach o różnym stopniu przetworzenia
15. 14.12.2023 ZA dr inż. Łukasz Woźniak Specjacja pierwiastków w nodze i kapeluszu boczniaka
16.
21.12.2023
ZJ
mgr Olga Sęczkowska Żywienie trzody chlewnej innowacyjną paszą z udziałem fermentowanej śruty rzepakowej