tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

2021 rok

Aktualne na dzień 10.09.2021

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2021 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

Termin

Zakład

Autor

Temat

02.03.2021

GP

dr hab. inż.
Renata Jędrzejczak,
prof. IBPRS-PIB

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Planowany zakres prac Międzyzakładowej Grupy ds. Prawa Paszowego i Żywnościowego

23.03.2021

ZM

mgr inż.
Michał Wójcicki

Molekularne mechanizmy oporności bakterii z rodzaju Salmonella

30.03.2021

GP

dr hab. inż.
Renata Jędrzejczak,
prof. IBPRS-PIB

Research in food safety – EFSA Conference, Luxemburg 2020

06.04.2021

ZJ

dr inż.
Magdalena Gajewska

Badanie cech jakościowych serów farmerskich produkowanych metodą tradycyjną

06.04.2021

Katarzyna Floryanowicz-Czekalska (EFSA)

Seminarium informacyjno-szkoleniowe dotyczące współpracy z European Food Safety Authority (EFSA)

20.04.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Audity wewnętrzne wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
(głównie dla auditorów wewnętrznych)

25.05.2021

ZM

mgr inż.
Joanna Bucka-Kolendo

Możliwości aplikacyjne MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów

08.06.2021

ZM

mgr
Agnieszka Dekowska

Sekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 1

15.06.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)

12.10.2021

ZM

mgr
Agnieszka Dekowska

Sekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 2

19.10.2021

ZMT

dr hab. inż.
Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB

Oleje w kraju i na świecie – technologia, jakość

09.11.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2021 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452

23.11.2021

ZZ

dr inż.
Sylwia Stępniewska

Wartość technologiczna ziarna wybranych odmian żyta

07.12.2021

ZO

dr inż.
Łukasz Woźniak

Bioaktywne związki obecne w woskach kutykularnych roślin i kinetyka ich syntezy