tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2023 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2023 r.
Aktualne na dzień. 10.01.2023 r.

Do pobrania: [ Plan seminariów w 2023 roku ]

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 900 w sali A oraz w formie telekonferencji.

Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 930.

Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

 

Lp.

Termin

Zakład

Autor

Temat

1.        

12.01.2023

ZM

dr Magdalena Modrzejewska-Balcerek

Rola czynników transkrypcyjnych PA2121
i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa. Praca doktorska

2.        

16.03.2023

ZT

dr inż. Agnieszka Tyfa

Bakterie Alicyclobacillus sp.
– charakterystyka i zdolność tworzenia biofilmów

3.        

20.04.2023

ZT

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska

Optymalizacja przetwarzania produktów rolno-spożywczych, racjonalne gospodarowanie energią oraz obniżenie emisji gazów cieplarniach

4.        

27.04.2023

ZT

mgr inż. Anna Drabent

Gęstość odżywcza wyznacznikiem jakości żywności

5.        

25.05.2023

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)

6.        

15.06.2023

ZA

dr inż.
Dominik Popowski

Metabolizm urolityn ex vivo oraz wpływ antybiotyków na biotransformację elagotanin

7.        

07.09.2023

ZA

dr inż.
Dominik Popowski

Ekstrakty roślinne i dodatki paszowe jako inhibitory quorum sensing

8.        

14.09.2023

ZJ

mgr Olga Sęczkowska

Charakterystyka i wykorzystanie technologiczne dzikich szczepów bakterii fermentacji mlekowej, do ukwaszania śruty i makuchu rzepakowego, w celu wykorzystania ich do skarmiania

9.        

12.10.2023

ZT

dr inż.
Joanna Markowska

Standardy rynkowe i wymagania jakościowe mrożonych owoców

10.    

19.10.2023

ZO

mgr inż. Urszula Trych

Zastosowanie obróbki wysokociśnieniowej do poprawy biodostępności antyoksydantów owoców i warzyw

11.    

16.11.2023

ZO

dr inż.
Justyna Szczepańska

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na jakościowy i ilościowy profil polifenoli z uwzględnieniem aktywności natywnych enzymów

12.    

23.11.2023

ZM

mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba

Charakterystyka szczepu KKP 3032 Fructobacillus sp. oraz ocena jego zdolności do biosyntezy mannitolu

13.    

30.11.2023

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2023 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji
Nr AB 452

14.    

14.12.2023

ZA

dr inż.
Łukasz Woźniak

Specjacja pierwiastków w nodze
i kapeluszu boczniaka