tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2022 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2022 r.
Aktualne na dzień. 10.08.2022 r.

Do pobrania: [ plik .pdf ]

Lp.

Termin

Zakład

Autor

Temat

1

2

3

4

5

1.      

15.03.2022

ZA

mgr Adam Pierzgalski

Postępy w ocenie toksyczności wybranych toksyn grzybów z rodzaju Fusarium

2.      

22.03.2022

ZM

mgr inż.
Paulina Średnicka

Biosfenol A – wpływ na profile taksonomiczne i metabolomiczne mikrobioty jelitowej człowieka

3.      

29.03.2022

ZJ

mgr Nikola Śmigielska

Wpływ ekstraktów z kaliny koralowej (Viburnum opulus L.) na różnice makrofagów

4.      

14.06.2022

ZT

dr inż.
Joanna Markowska

Opracowanie technologii produkcji zdrowej żywności z uwzględnieniem zagospodarowania pełnowartościowych odpadów spożywczych (wysortu warzywnego) w ramach projektu Biostrateg 3

5.      

14.06.2022

ZT

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska

Analiza śladu węglowego produkcji mrożonego asortymentu w ramach projektu Biostrateg 3

6.      

21.06.2022

ZZ

dr inż.
Sylwia Stępniewska

Wartość technologiczna ziarna wybranych odmian żyta

7.      

27.09.2022

ZA

dr inż.
Dominik Popowski

A przecież działało in vitro! Wpływ mikrobioty jelitowej na aktywność
i biodostępność ksenobiotyków

8.      

11.10.2022

ZO

dr hab. inż. Krystian Marszałek,
prof. IBPRS-PIB

Zaawansowanie badań realizowanych
w ramach projektu HO-FOOD

9.      

15.11.2022

ZMT

dr hab. inż.
Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB

Tłuszcze kakaowe CB, ekwiwalenty CBE, substytuty CBS – metody badawcze
i wskaźniki jakościowe

10.   

06.12.2022

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2022 r.
w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 900 w sali A oraz w formie telekonferencji.

Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 930.

Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.