tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2023 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2023 r.
Aktualne na dzień. 6.06.2023 r.

Do pobrania: [ Plan seminariów w 2023 roku ]

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 900 w sali A oraz w formie telekonferencji.

Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 930.

Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

Lp. Termin Zakład Autor Temat
1 2 3 4 5
1. 12.01.2023 ZM dr Magdalena Modrzejewska-Balcerek Rola czynników transkrypcyjnych PA2121
i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa. Praca doktorska
2. 02.02.2023 ZM mgr inż.
Artur Wardaszka
Analiza udziału zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w przekazywaniu białka ferrytyny z ludzkich makrofagów do komórek nowotworowych
3. 16.03.2023 ZT dr inż. Agnieszka Tyfa Bakterie Alicyclobacillus sp.
– charakterystyka i zdolność tworzenia biofilmów
4. 13.04.2023 dr Grzegorz Guzik Higienizacja radiacyjna i wykrywanie napromieniowania żywności
5. 20.04.2023 ZT dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska Optymalizacja przetwarzania produktów rolno-spożywczych, racjonalne gospodarowanie energią oraz obniżenie emisji gazów cieplarniach
6. 27.04.2023 ZT mgr inż. Anna Drabent Gęstość odżywcza wyznacznikiem jakości żywności
7. 25.05.2023 KJ mgr inż. Anna Nurek Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)
8. 07.09.2023 ZA dr inż.
Dominik Popowski
Metabolizm urolityn ex vivo oraz wpływ antybiotyków na biotransformację elagotanin
9. 14.09.2023 ZJ mgr Olga Sęczkowska Charakterystyka i wykorzystanie technologiczne dzikich szczepów bakterii fermentacji mlekowej, do ukwaszania śruty i makuchu rzepakowego, w celu wykorzystania ich do skarmiania
10. 12.10.2023 ZT dr inż.
Joanna Markowska
Standardy rynkowe i wymagania jakościowe mrożonych owoców
11. 19.10.2023 ZO mgr inż. Urszula Trych Zastosowanie obróbki wysokociśnieniowej do poprawy biodostępności antyoksydantów owoców i warzyw
12. 16.11.2023 ZO dr inż.
Justyna Szczepańska
Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na jakościowy i ilościowy profil polifenoli z uwzględnieniem aktywności natywnych enzymów
         
13. 23.11.2023 ZM mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba Charakterystyka szczepu KKP 3032 Fructobacillus sp. oraz ocena jego zdolności do biosyntezy mannitolu
14. 30.11.2023 KJ mgr inż. Anna Nurek Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2023 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji
Nr AB 452
15. 14.12.2023 ZA dr inż.
Łukasz Woźniak
Specjacja pierwiastków w nodze
i kapeluszu boczniaka