tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2021 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 9:30. Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2021 r.
Aktualne na dzień. 06.12.2021 r.

Do pobrania: [ plik .pdf ]

Lp.

Termin

Zakład

Autor

Temat

1

2

3

4

5

1.  

02.03.2021

GP

dr hab. inż.
Renata Jędrzejczak,
prof. IBPRS-PIB

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Planowany zakres prac Międzyzakładowej Grupy ds. Prawa Paszowego i Żywnościowego

2.      

23.03.2021

ZM

mgr inż.
Michał Wójcicki

Molekularne mechanizmy oporności bakterii z rodzaju Salmonella

3.      

30.03.2021

GP

dr hab. inż.
Renata Jędrzejczak,
prof. IBPRS-PIB

Research in food safety – EFSA Conference, Luxemburg 2020

4.      

06.04.2021

ZJ

dr inż.
Magdalena Gajewska

Badanie cech jakościowych serów farmerskich produkowanych metodą tradycyjną

5.      

06.04.2021

Katarzyna Floryanowicz-Czekalska (EFSA)

Seminarium informacyjno-szkoleniowe dotyczące współpracy z European Food Safety Authority (EFSA)

6.      

20.04.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Audity wewnętrzne wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
(głównie dla auditorów wewnętrznych)

7.      

25.05.2021

ZM

mgr inż.
Joanna Bucka-Kolendo

Możliwości aplikacyjne MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów

8.      

08.06.2021

ZM

mgr
Agnieszka Dekowska

Sekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 1

9.      

15.06.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)

10.   

12.10.2021

ZM

mgr
Agnieszka Dekowska

Sekwencjonowanie DNA – historia, rozwój, przyszłość i zastosowania. Część 2

11.   

19.10.2021

dr Chrysoula Tassou (ITAP)

Instytut Technologii Produktów Rolnych (ITAP), Grecka Organizacja Rolnicza DIMITRA – możliwości współpracy

12.   

09.11.2021

ZMT

dr hab. inż.
Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB

Oleje w kraju i na świecie – technologia, jakość

13.   

14.12.2021

KJ

mgr inż. Anna Nurek

Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2021 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452

14.   

21.12.2021

ZO

dr inż.
Łukasz Woźniak

Bioaktywne związki obecne w woskach kutykularnych roślin i kinetyka ich syntezy

Seminaria będą się odbywać we wtorki o godz. 900 w sali A oraz w formie telekonferencji.

Seminarium ZMT odbędzie się o godz. 930.

Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa, możliwe jest uczestnictwo w formie telekonferencji.