tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

SEMINARIA INSTYTUTOWE 2024 r.

Uwaga!

Seminaria będą się odbywać w czwartki o godz. 9:00 w sali A oraz w formie telekonferencji.
Obecność pracowników naukowych na seminariach jest obowiązkowa.

Stan na: 17-01-2024 r.

Lp. Termin Zakład Autor Temat
1 2 3 4 5
1. 18.01.2024 ZO dr inż. Urszula Trych Wpływ ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym na stabilność i biodostępność antocyjanów w produktach o różnym stopniu przetworzenia
2. 22.02.2024 ZM mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba Charakterystyka i potencjał probiotyczny szczepu Fructobacillus tropaeoli KKP 3032
3. 21.03.2024 ZMT dr inż. Beata Łaszkiewicz Zastosowanie wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego do poprawy jakości mikrobiologicznej mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie i produktów z jego udziałem – sprawozdanie z tematu statutowego
4. 18.04.2024 ZO mgr Zhe Chen Evaluation of changes in the sensory attributes and volatile compounds in fruit and vegetables treated with supercritical carbon dioxide during storage
5. 16.05.2024 ZA dr inż. Łukasz Woźniak Specjacja pierwiastków w nodze i kapeluszu boczniaka
6. 23.05.2024 ZF dr inż. Renata Choińska Wykorzystanie ekstraktów winogronowych jako bogatego źródła związków bioaktywnych przy produkcji pasz- sprawozdanie z badań w projekcie NeoGiANT
7. 06.06.2024 ZM mgr inż. Michał Wójcicki Fageom jako składnik mikrobioty jelitowej człowieka oraz właściwości immunomodulacyjne bakteriofagów.
8. 13.06.2024 ZM dr inż. Justyna Nasiłowska Możliwości wykorzystania zasobów Kolekcji w badaniach naukowych
i zastosowaniach komercyjnych.
9. 20.06.2024 KJ mgr inż. Anna Nurek Zmiany w dokumentach PCA i dokumentacji systemu zarządzania IBPRS-PIB (AB 452)
10. 27.06.2024 ZM mgr inż. Paulina Emanowicz Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji Akkermansia muciniphila i Feacalibacterium prausnitzii w neutralizacji obesogennej aktywności wybranych analogów bisfenolu A jako zanieczyszczeń chemicznych żywności
11. 27.06.2024 ZM mgr Paulina Średnicka Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności z mikrobiotą jelitową człowieka

 

12. 12.09.2024 ZJ dr Agnieszka Krata Opracowanie metody oznaczania glutaminianu sodu
13. 10.10.2024 ZM dr inż. Joanna Bucka-Kolendo Zastosowanie analizy Multiplex PCR z wykorzystaniem starterów opartych na całych genomach do skutecznego wykrywania szczepów zdeponowanych w Kolekcji
14. 24.10.2024 ZO dr inż. Urszula Trych Biodostępność związków lipofilowych w sokach pomidorowych utrwalanych wysokim ciśnieniem hydrostatycznym
15. 21.11.2024 ZO dr inż. Justyna Szczepańska-Stolarczyk Zmiany właściwości reologicznych w soku warzywnym pod wpływem wysokiego ciśnienia
16. 28.11.2024 KJ mgr inż. Anna Nurek Ważniejsze informacje dotyczące oceny PCA przeprowadzonej w 2024 r. w odniesieniu do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 452
17. 05.12.2024 ZM mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba Charakterystyka szczepu Fructobacillus tropaeoli KKP 3032 i ocena jego zdolności do produkcji biomannitolu