tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Przetarg DA.22.7.2020.ZG

Przetarg DA.22.7.2020.ZG

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na   Dostawę mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16...
Przetarg DA.22.7.2020.ZG

Przetarg DA.22.5.2020.ZAZ – odczynniki chemiczne

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Zywności DA.22.5.2020.ZAŻ Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...
Przetarg DA.22.7.2020.ZG

Przetarg DA.22.6.2020.ZM – komora beztlenowa

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na Dostawę komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej DA.22.6.2020.ZM Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...