tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Ogłoszenie Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego instytutu Badawczego w Warszawie

O publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską

mgr inż. Barbary Noszka

Temat rozprawy:

Zastosowanie wybranych tłuszczów egzotycznych w produktach typu emulsji W/O o podwyższonej wartości żywieniowej

 

W dniu 14.10.2021 roku o godz. 9:30 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską 

mgr inż. Barbary Noszka

na temat:

Zastosowanie wybranych tłuszczów egzotycznych w produktach typu emulsji W/O o podwyższonej wartości żywieniowej

 

Dziedzina Nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych
Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor: dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Józef Korczak – profesor emerytowany, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof.  dr hab. inż. Agnieszka Kita – Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36.

1. Streszczenie pracy doktorskiej [ do pobrania ].
2. Recenzja 1 – prof. dr hab. Agnieszka Kita [ do pobrania ].
3. Recenzja 2 – prof. dr hab. Józef Korczak [ do pobrania ].