tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Ogłoszenie o obronie

Ogłoszenie Rady Naukowej
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie
o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr inż. Olgi Świder

Temat rozprawy doktorskiej:

Wpływ modyfikacji mikrobioty na obecność amin biogennych w fermentowanej żywności”

 

W dniu 19.02.2024 roku o godz. 11:00 w Auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Świder

 

Dziedzina Nauki: dziedzina nauk rolniczych

Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

Promotor: Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Bzducha-Wróbel – SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

prof. dr hab. Henryk Jeleń – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

prof. dr hab. Barbara Wróblewska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz rozprawa doktorska znajdują się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36 oraz na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

  1. Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Świder [do pobrania plik .pdf 696 KB]
  2. Rozprawa doktorska mgr inż. Olgi Świder [do pobrania plik .pdf 27749 KB]
  3. Recenzja nr 1 – dr hab. inż. Anna Bzducha-Wróbel [do pobrania plik .pdf 11747 KB]
  4. Recenzja nr 2 – prof. dr hab. Henryk Jeleń [do pobrania plik .pdf 4141 KB]
  5. Recenzja nr 3 – prof. dr hab. Barbara Wróblewska [do pobrania plik .pdf 3197 KB]
  6. Ogłoszenie o obronie [link]
  7. Uchwała Rady Naukowej IBPRS-PIB