tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 17.12.2020 roku o godz. 12.00 w auli A
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Zuzanny Małyszek


na temat:

Wpływ struktury molekularnej spożywczych skrobi modyfikowanych chemicznie na oddziaływania biopolimer-woda

Dziedzina Nauki: Dziedzina Nauk Rolniczych
Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor:
dr hab. Hanna Maria Baranowska prof. UPP
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz
Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Sikora
Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Małgorzata Kowalska, prof. UTH
Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS w Warszawie, ul Rakowiecka 36.
Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie: [ pobierz plik .pdf ]