tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

OGŁOSZENIE O OBRONIE

 

Ogłoszenie Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Wójcickiego.

Temat rozprawy doktorskiej:

Wykorzystanie potencjału bakteriofagów w biokontroli
wybranych bakterii z rzędu Enterobacterales
występujących w łańcuchu żywnościowym”

 

W dniu 15.03.2024 roku o godz. 11:30 w Auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Wójcickiego na temat:

 

Dziedzina Nauki: dziedzina nauk rolniczych

Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

 

Promotorzy: dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS–PIB

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS–PIB

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Bzducha-Wróbel – SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

dr hab. Ewa Jończyk-Matysiak – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Zakład Terapii Fagowej, Laboratorium Bakteriofagowe

dr hab. Marcin SchmidtUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz rozprawa doktorska znajdują się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36 oraz na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

Załączniki:

  1. Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Wójcickiego
  2. Rozprawa doktorska mgr inż. Michała Wójcickiego
  3. Recenzja nr 1 – dr hab. Jończyk-Matysiak Ewa
  4. Recenzja nr 2 – dr hab. inż. Bzducha-Wróbel Anna
  5. Recenzja nr 3 – dr hab. Marcin Schmidt
  6. Ogłoszenie o obronie
  7. Uchwała Rady Naukowej IBPRS-PIB