tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w seminarium będzie możliwość uczestnictwa on-line na platformie Zoom. Dane dostępowe będą przekazywane zainteresowanym drogą mailową dzień przed seminarium.

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

 

Lp Data Prelegent Temat wystąpienia
1 18.10.2022 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
2 08.11.2022 mgr inż. Urszula Trych (ZO) Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw – podsumowanie wyników przed obroną pracy doktorskiej
3 15.11.2022 mgr inż. Jakub Kosiński (ZO) Zastosowanie pasteryzacji mikrofalowej do przedłużania trwałości soku jabłkowego
4 24.11.2022 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
5 01.12.2022

mgr inż. Olga Świder (ZA)

 

Ocena wpływu wybranych kultur starterowych na zawartość amin biogennych i profil mikroflory w modelowym fermentowanym produkcie warzywnym
6 15.12.2022 mgr inż. Magdalena Cywińska-Antonik (ZO) Soki owocowe o obniżonej zawartości cukru – aktualne uwarunkowania prawne i rozwiązania technologiczne
7 22.12.2022 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
8 26.01.2023 mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) Antybiotykooporność pałeczek Salmonella wyizolowanych z różnych ogniw łańcucha żywnościowego – prezentacja postępów badań do pracy doktorskiej
9 09.03.2023
godz. 10:00
mgr inż. Justyna Nasiłowska „Stan fizjologiczny wybranych patogenów w sokach z warzyw korzeniowych po procesie utrwalania wysokim ciśnieniem – podsumowanie wyników badań przed obroną pracy doktorskiej”
10 23.02.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
11 23.03.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah „Writing, what we need and what we have”
12
23.03.2023
mgr Zhe Chen (ZO) Application of supercritical carbon dioxide for the quality of RTE fruit and vegetables
13
06.04.2022
mgr inż. Dorota Michałowska Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego – prezentacja wyników
14
06.04.2023
dr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz Wpływ wybranych czynników na spożycie fruktozy przez osoby starsze
15 20.04.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah „Writing, what we need and what we have”
16 27.04.2023 mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) Charakterystyka bakteriofagów litycznych ukierunkowanych na eradykację pałeczek Salmonella
17 11.05.2023 mgr Adrianna Bojarczuk Zmiany zawartości skrobii opornej w produktach roślinnych podczas przetwarzania i przechowywania
18 18.05.2023 mgr inż. Aleksandra Golonko (SD) Wpływ modyfikacji struktury na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych naturalnych bioaktywnych związków fenolowych mających znaczenie w żywieniu człowieka”- postępy w realizacji pracy doktorskiej
19 25.05.2023 mgr inż. Justyna Susik Studia nad pozyskiwaniem oleju kukurydzianego spożywczego z ubocznego produktu pofermentacyjnego z zastosowaniem technologii zachowawczej
20 01.06.2023 mgr Paulina Średnicka Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności
21 08.06.2023 mgr inż. Marta Modrzewska (ZA) Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywności
22 15.06.2023 mgr inż. Joanna Kanabus (ZA) Wpływ modelowych procesów przetwórczych stosowanych w technologii żywności na stabilność i profil kannabinoidów oraz terpenów z Cannabis sativa L. var. sativa
mgr inż. Łukasz Ściubak Optymalizacja składu mieszanek biomasy i biomasy odpadowej dla procesu spalania w kotle instalacji energetycznej małej mocy.
23 22.06.2023 mgr Ewelina Nerek Opracowanie sposobu immobilizacji komórek bakterii nieprzetrwalnikujących w celu zwiększenia przeżywalności w trakcie ich przechowywania
mgr inż. Agnieszka Zapaśnik Potencjał zastosowania grzybów podstawkowych do degradacji wybranych mykotoksyn na przykładzie rodzaju Pleurotus
24 29.06.2023 mgr inż. Paulina Emanowicz Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywności
mgr inż. Monika Kowalczyk

Ocena wpływu ftalanów jako zanieczyszczeń żywności

na zaburzenia aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i chorób metabolicznych człowieka – badania na modelu in vitro

25 06.07.2023 mgr inż. Patrycja Jankowska prezentacja Indywidualnego Planu Badawczego – I rok kształcenia
mgr Dziyana Shylevich prezentacja Indywidualnego Planu Badawczego – I rok kształcenia

Aktualne na dzień 16-03-2023 r.