tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w seminarium będzie możliwość uczestnictwa on-line na platformie Zoom. Dane dostępowe będą przekazywane zainteresowanym drogą mailową dzień przed seminarium.

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

 

Lp. Data Autor (kom. org.) Tytuł wystąpienia
1.        15.02.2024 mgr inż. Dorota Michałowska (ZO) Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego – prezentacja wyników
2.        21.03.2024 mgr inż. Magdalena Cywińska-Antonik (ZO) Zastosowanie reakcji enzymatycznych w celu redukcji cukru w sokach owocowych
3.        19.04.2024 Msc Zhe Chen (ZO) Evaluation of changes in the sensory attributes and volatile compounds in fruit and vegetables treated with supercritical carbon dioxide during storage
4.        16.05.2024 mgr inż. Justyna Susik Studia nad pozyskiwaniem oleju kukurydzianego spożywczego z ubocznego produktu pofermentacyjnego z zastosowaniem technologii zachowawczej
5.        06.06.2024

mgr inż. Łukasz Ściubak

mgr inż. Marta Kowalska

Optymalizacja składu mieszanek biomasy i biomasy odpadowej dla procesu spalania w kotle instalacji energetycznej małej mocy

Zastosowanie wybranych procesów przetwórczych w celu ograniczania zawartości glikozydów alkaloidowych w żywności

6.        13.06.2024

mgr inż. Marta Modrzewska (ZA)

mgr inż. Joanna Kanabus (ZA)

Wpływ grzybów Trichoderma spp. na biotransformację wybranych toksyn grzybów Fusarium

Wpływ modelowych procesów przetwórczych stosowanych w technologii żywności na stabilność i profil kannabinoidów oraz terpenów z Cannabis sativa L. var. sativa

7.        20.06.2024 mgr inż. Patrycja Jankowska (ZK) Charakterystyka fizyko-chemiczna otrzymanych preparatów skrobiowych. Wyniki badań układów modelowych
mgr inż. Marta Baniak
8.        27.06.2024 mgr inż. Paulina Średnicka (ZM) Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności z mikrobiotą jelitową człowieka
mgr inż. Adrianna Bojarczuk (ZO) Ocena wpływu przetwarzania i przechowywania produktów roślinnych na zawartość skrobi opornej oraz wpływ jej spożycia na gospodarkę węglowodanową u ludzi
9.        04.07.2024 mgr inż. Dziyana Shymialevich (ZM) Wykorzystanie skojarzonego działania bakteriofagów i wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego”  – postępy w realizacji pracy doktorskiej
10.    12.09.2024 mgr inż. Adam Pierzgalski (ZA) Przepuszczalność przezbłonowa zearalenonu i jego metabolitów na przykładzie modelu in vitro opartego o linie komórkowe Caco-2
11.    05.12.2024 mgr inż. Bartłomiej Ruda Optymalizacja procesu wędzenia i jej wpływ na poziom WWA  oraz jakość sensoryczną i mikrobiologiczną produktu mięsnego

UWAGA: W 2024 roku Seminaria doktoranckie będą odbywały się w czwartki

Aktualne na dzień: 19-12-2023 r.