tel. (+48 22) 606 36 00 ibprs@ibprs.pl

Szanowni Państwo,

Informuję, że seminarium mgr inż. Edyty Ksieniewicz-Woźniak (ZA) pt. „Przemiany mikotoksyn w procesie słodowania ziarna pszenicy” zaplanowane wstępnie na wtorek 14 maja 2019 r. zostało przeniesione na 4 czerwca 2019 r.

 

Serdecznie zapraszam na najbliższe seminarium:

21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali A

dr Jakub Hołaj-Krzak (ZA):

„Badania spektroskopowe w zakresie podczerwieni nad wiązaniami wodorowymi modelowych kryształów molekularnych kwasów dikarboksylowych”

 

Poniżej przedstawiam listę wystąpień w ramach Studium Doktoranckiego zaplanowanych na rok 2019.

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

 

 DataPrelegentTemat wystąpienia
1.29.01.2019 r.mgr inż. Beata Łaszkiewicz (ZMT) (odwołane)Wpływ dodatku wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na cechy technologiczne, sensoryczne oraz jakość mikrobiologiczną mięsa oddzielonego mechanicznie
2.05.02.2019 r.mgr inż. Anna Świerczyńska (ZG) (odwołane)Intensyfikacja procesu SSF biomasy lignocelulozowej z uzyskaniem bioetanolu
3.19.02.2019 r.mgr inż. Zuzanna Małyszek (ZK)Wpływ fosforanu diskrobiowego E1412 i acetylowanego fosforanu diskrobiowego E1414 na właściwości fizykochemiczne determinujące stabilność emulsji.
4.26.02.2019 r.mgr inż. Agnieszka Dekowska (ZM)Genetyczne podstawy różnorodności wewnątrzgatunkowej i oporności na czynniki stresowe bakterii z gatunku Alicyclobacillus acidoterrestris
5.05.03.2019 r.mgr inż. Bartosz RudaWpływ tradycyjnego wędzenia na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktu – doktorat wdrożeniowy
6.12.03.2019 r. godz 13:30mgr inż. Dorota MichałowskaWykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego
7.19.03.2019 r.mgr inż. Justyna Szczepańska (ZO)
mgr inż. Urszula Trych (ZO)
Zmiany profilu polifenoli w soku marchwiowym pod wpływem wysokich ciśnień
Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność składników bioaktywnych z owoców i warzyw – założenia do pracy doktorskiej
8.26.03.2019 r.mgr inż. Justyna Nasiłowska (ZM)
mgr inż. Artur Kalinowski (ZMT) odwołane
Mechanizm indukowania uszkodzeń subletalnych u bakterii patogennych wysokim ciśnieniem hydrostatycznym

Badania wpływu kwasu cis9-oktadecenowego na stabilność frytur podczas głębokiego smażenia mrożonych frytek typu ”French Fries”
9.02.04.2019 r.mgr inż. Beata Łaszkiewicz (ZMT)mgr inż. Paweł Krajmas
mgr inż. Barbara Noszka
Wpływ dodatku wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na cechy technologiczne, sensoryczne oraz jakość mikrobiologiczną mięsa oddzielonego mechanicznie

Wpływ serwatki kwasowej na jakość fizykochemiczną,  mikrobiologiczną i sensoryczną ekologicznych wyrobów mięsnych bez dodatku azotanów III i V


Opracowanie i ocena funkcjonalnego produktu tłuszczowego typu emulsja W/O w aspekcie obecności polienowych kwasów rodziny n-3 i steroli roślinnych
11.16.04.2019 r.mgr inż. Anna Mikołajczuk-Szczyrba (ZM)Wykorzystanie powłok do przedłużenia trwałości owoców i warzyw
12.30.04.2019 r.mgr inż. Sylwia Stępniewska (ZZ)Studia nad wartością wypiekową maki żytniej z krajowych młynów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem roli polisacharydów
13.07.05.2019 r.mgr inż. Marzena Połaska (ZM) Występowanie bakterii z rodzaju Alicyclobacillus w glebach polskich sadów
15.21.05.2019 r.Dr Jakub Hołaj-KrzakBadania spektroskopowe w zakresie podczerwieni nad wiązaniami wodorowymi modelowych kryształów molekularnych kwasów dikarboksylowych
16.28.05.2019 r.mgr inż. Wojciech Dziemianowicz (ZG)Metoda otrzymywania biobutanolu z biomasy odpadowej w procesie fermentacji ABE
17.04.06.2019 r.mgr inż. Edyta Ksieniewicz-Woźniak (ZA)Przemiany mikotoksyn w procesie słodowania ziarna pszenicy
18.03.09.2019 rmgr Katarzyna Wyka (ZJ)Opracowanie metody jakościowej oznaczania mięsa oddzielonego mechanicznie w produktach garmażeryjnych z farszem mięsnym
19.19.11.2019 rmgr inż. Justyna Szczepańska (ZO)Wpływ wysokiego ciśnienia na zmiany profilu karotenoidów w soku marchwiowym
20.10.12.2019 r.mgr inż. Marzena Połaska (ZM)Bakteriofagi specyficzne wobec bakterii z rodzaju Bacillus i Alicyclobacillus

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego.
Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS
Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl