tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w seminarium będzie możliwość uczestnictwa on-line na platformie Zoom. Dane dostępowe będą przekazywane zainteresowanym drogą mailową dzień przed seminarium.

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

 

Lp Data Prelegent Temat wystąpienia
1 19.01.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
2 26.01.2023 mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) Antybiotykooporność pałeczek Salmonella wyizolowanych z różnych ogniw łańcucha żywnościowego – prezentacja postępów badań do pracy doktorskiej
  23.02.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) „Writing, what we need and what we have”
3 09.03.2023
godz. 10:00
mgr inż. Justyna Nasiłowska „Stan fizjologiczny wybranych patogenów w sokach z warzyw korzeniowych po procesie utrwalania wysokim ciśnieniem – podsumowanie wyników badań przed obroną pracy doktorskiej”
4 23.03.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah „Writing, what we need and what we have”
5
23.03.2023
mgr Zhe Chen (ZO) Application of supercritical carbon dioxide for the quality of RTE fruit and vegetables
6
06.04.2023
dr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz Wpływ wybranych czynników na spożycie fruktozy przez osoby starsze
7 20.04.2023 dr Amin Mousavi Khaneghah „Writing, what we need and what we have”
8 18.05.2023 mgr inż. Aleksandra Golonko (SD) Wpływ modyfikacji struktury na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych naturalnych bioaktywnych związków fenolowych mających znaczenie w żywieniu człowieka”- postępy w realizacji pracy doktorskiej
9 25.05.2023 mgr inż. Justyna Susik Studia nad pozyskiwaniem oleju kukurydzianego spożywczego z ubocznego produktu pofermentacyjnego z zastosowaniem technologii zachowawczej
mgr inż. Edyta Ksieniewicz – Woźniak Wpływ procesu technologicznego produkcji piwa pszenicznego na poziom zawartości toksyn i ich metabolitów
10 01.06.2023 mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) Wykorzystanie potencjału bakteriofagów w biokontroli wybranych bakterii z rzędu Enterobacterales występujących w łańcuchu żywnościowym – podsumowanie wyników badań do pracy doktorskiej.
mgr inż. Łukasz Ściubak (SD) Optymalizacja składu mieszanek biomasy i biomasy odpadowej dla procesu spalania w kotle instalacji energetycznej małej mocy.
11 ODWOŁANE mgr inż. Paulina Emanowicz Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywności
mgr inż. Monika Kowalczyk Ocena wpływu ftalanów jako zanieczyszczeń żywności na zaburzenia aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i chorób metabolicznych człowieka – badania na modelu in vitro
12 21.09.2023 mgr inż. Joanna Kanabus (ZA) Wpływ procesu technologicznego produkcji wybranych środków spożywczych na bazie Cannabis sativa L. var. Sativa na profil kannabinoidów i terpenów.
mgr inż. Paulina Emanowicz (ZM) Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywności
13 28.09.2023 mgr inż. Marta Modrzewska (ZA) Pochodne glukozydowe toksyn HT-2 i T-2 – metabolity grzybów Trichoderma czy Fusarium?
mgr Paulina Średnicka (ZM) Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności
14 26.10.2023 mgr inż. Dorota Michałowska (ZO) Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego – prezentacja wyników
16 21.11.2023 mgr Adrianna Bojarczuk Zmiany zawartości skrobii opornej w produktach roślinnych podczas przetwarzania i przechowywania

Aktualne na dzień 13-09-2023 r.