tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w seminarium będzie możliwość uczestnictwa on-line na platformie Zoom. Dane dostępowe będą przekazywane zainteresowanym drogą mailową dzień przed seminarium.

Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.

Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.

Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

 

Lp

Data

Prelegent

Temat wystąpienia

1

01.02.2022 r.

mgr inż. Jakub Kosiński (ZO)

Zastosowanie mikrofal do utrwalania soków.

2

15.03.2022 r.

mgr inż. Justyna Szczepańska (ZO)

Wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej na aktywność enzymów, właściwości reologiczne oraz zawartość składników bioaktywnych i potencjał antyoksydacyjny.

3

29.03.2022r

mgr inż. Urszula Trych

Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność betalain oraz pojemność przeciwutleniającą w soku z buraka ćwikłowego. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej

4

05.04.2022 r.

mgr inż. Michał Wójcicki (ZM)

Identyfikacja i funkcjonalna analiza bakteriofagów litycznych ukierunkowanych na eradykację saprofitycznej mikroflory bakteryjnej żywności-badania in vitro i in vivo. Założenia pracy doktorskiej.

5

12.04.2022 r.

Aleksandra Golonko (II rok SD)

Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej.

6

26.04.2022 r.

Justyna Susik (II rok SD)

Studia nad pozyskiwaniem oleju kukurydzianego spożywczego z ubocznego produktu pofermentacyjnego z zastosowaniem technologii zachowawczej. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej.

7

mgr inż. Justyna Szczepańska (ZM)

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i homogenizacji wysokociśnieniowej na jakość soków naturalnie mętnych – podsumowanie wyników.

8

17.05.2022 r.

Adrianna Bojarczuk (II rok SD)

Ocena wpływu przetwarzania i przechowywania produkt w roślinnych na zawartość skrobi opornej oraz wpływ jej spożycia na gospodarkę węglowodanową u ludzi.

9

31.05.2022 r.

Paulina Średnicka (II rok SD)

Interakcje związków endokrynnie obecnych w żywności z mikroflorą jelitową człowieka w modelu in vitro. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej.

10

07.06.2022 r.

Łukasz Ściubak (I rok SD)

Optymalizacja składu mieszanek biomasy i biomasy odpadowej dla procesu spalania w kotle instalacji energetycznej małej mocy. Prezentacja indywidualnego planu badawczego – doktorat wdrożeniowy.

11

Marta Modrzewska (II rok SD)

Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywności. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej.

12

przeniesione

mgr inż. Olga Świder (ZAZ)

Ocena wpływu wybranych kultur starterowych na zawartość amin biogennych i profil mikroflory w modelowym fermentowanym produkcie warzywnym.

13

14.06.2022

Joanna Kanabus (II rok SD)

Wpływ modelowych procesów przetwórczych stosowanych w technologii żywności na stabilność i profil kannabinoidów oraz terpenów z Cannabis sativa L. var. sativa. Prezentacja postępu realizacji pracy doktorskiej.

14

21.06.2022 r.

Agnieszka Zapaśnik (I rok SD)

Zdolności wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej do biotransformacji toksyn grzybów z rodzaju Fusarium. Prezentacja indywidualnego planu badawczego.

15

mgr inż. Beata Łaszkiewicz (ZTM)

Zastosowanie wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego do poprawy jakości mikrobiologicznej mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie i produktów z jego udziałem

16

28.06.2022 r.

Monika Kowalczyk (I rok SD)

Wpływ środowiskowych obesogenów na epigenetyczne modyfikacje aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i zaburzeń metabolicznych człowieka. Prezentacja indywidualnego planu badawczego.

17

05.07.2022 r.

Paulina Emanowicz (I rok SD)

Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywności. Prezentacja indywidualnego planu badawczego.

18

12.07.2022 r.

Ewelina Nerek (I rok SD)

Opracowanie sposobu immobilizacji komórek bakterii w celu zwiększenia przeżywalności w trakcie ich przechowywania. Prezentacja indywidualnego planu badawczego – doktorat wdrożeniowy.

19

06.09.2022 r.

mgr inż. Wojciech Dziemianowicz (ZG)

Połączenie technologii produkcji biobutanolu i biogazu z rolnej biomasy odpadowej.

20

13.09.2022 r.

MSc Zhe Chen (ZO)

Effect of supercritical carbon dioxide treatment on various shapes of fresh-cut carrot: physicochemical properties, enzyme inactivation and antioxidant capacity.

21

20.09.2022 r.

mgr inż. Dorota Michałowska

Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego

Aktualne na dzień 09-06-2022 r.