tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez
ministra rolnictwa ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

Nazwa projektu:
„Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej”

Nr projektu:
Decyzja MRiRW HOR.re.027.1.2018, zadanie 1

Kierownik projektu:
dr inż. Marta Kupryś-Caruk

Termin realizacji:
24.04.2018-15.11.2018

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
167 348

Całkowity koszt inwestycji:
167 348 ZŁ

Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem zadania projektu było opracowanie innowacyjnej metody biokonserwacji ziarna zbóż z zastosowaniem preparatu składającego się ze szczepów drożdży o właściwościach antagonistycznych wobec różnych gatunków grzybów pleśniowych. W wyniku prowadzonych doświadczeń wyizolowano ze środowiska naturalnego szczep drożdży z gatunku Rhodotorulla graminis, który wykazywał wysoką aktywność antypleśniową, hamując w warunkach laboratoryjnych wzrost różnych gatunków pleśni wyizolowanych ze zboża. Szczep ten zdolny był do efektywnego hamowania wzrostu pleśni również w niskiej temperaturze oraz syntezy lotnych metabolitów o działaniu przeciw drobnoustrojowym. Wykazano przydatność szczepu drożdży do produkcji preparatu utrwalonego metodą liofilizacji. Zastosowanie preparatu zawierającego szczep Rhodotorulla graminis do ziarna pszenicy podczas jego kilku miesięcznego przechowywania skutkowało zwiększeniem w ziarnie liczby drożdży w stosunku do pleśni w porównaniu do ziarna tuż po zbiorze oraz prób kontrolnych, co w perspektywie dłuższego magazynowania może przyczynić się do obniżenia skażenia ziarna mikotoksynami typowo przechowalniczymi.

Publikacja: Kupryś-Caruk M.P. “Occurence of mycotoxins in cereal grains from organic farming after a long storage time”, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering;

Wyniki pracy zostały przedstawione na konferencji pt. „Podsumowanie zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2018” w Radomiu,zorganizowanej w marcu 2019 r.przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom. Wyniki pracy zostały także przedstawione w postaci instrukcji technologicznej zamieszczonej na stronie internetowej MRiRW oraz IBPRS.

Raport z badań:

https://www.ibprs.pl/wp-content/uploads/2020/02/Sprawozdanie_z_badan_Okreslenie_wplywu_ograniczenia_chemicznej_ochrony_roslin_2018.pdf